Translation of "Amazon" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amazon - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Amazon MP3s
Amazonase MP3 d
disable amazon
disable amazon
Amazon. com
Amazonas
Amazon Locale
Amazoni lokaliseering
Amazon Link
Amazoni link
Amazon division
Amazonase rajoon
Amazon MP3 Import
Amazoni MP3 importimine
Amazon MP3 Purchases
Amazon MP3 ostud
Amazon MP3 Files
Amazonase MP3 failid
Amazon MP3 Purchase
Amazon MP3 ost
Amazon MP3 Store
Amazonase MP3 pood
Amazon MP3 Store Source
Amazon MP3 Store Source
Download Amazon MP3 Purchase
Lae alla Amazon MP3 ost
Amazon. com Web Services,
Amazonas Veeb Teenused
Amazon. com Web Services
Amazon. com i veebiteenused
Does Amazon carry it?
Kas see on saadaval Amazonis?
Amazon division (Division 41.1.1)
Amazonase rajoon (rajoon 41.1.1)
Flight of the Amazon Queen
Amazon'i kuninganna lend
Search the Amazon MP3 Store
Otsi Amazon'i MP3 poodi
Amazon locale for cover retrieval
Amazoni server kaanepiltide tõmbamiseks
Deep into the Amazon Jungle.
Sügavasse Amazonase dþunglisse.
Songs purchased from the Amazon MP3 Store
Amazon MP3 poest ostetud lood
The second one's called The Amazon Squad.
Teise nimi on Amatsooniüksus .
Which Amazon MP3 storefront to use by default.
Millist Amazon'i MP3 poodi kasutada vaikimisi.
Disables Amazon cover art downloading support in amarok
Amazoni kaanepiltide tõmbamise toe keelamine amarok is
The associate's id identifies the person accessing the Amazon. com Web Services, and is included in any links to the Amazon. com site.
Kaastöötaja ID määrab kindlaks isiku, kes kasutab Amazon. com i veebiteenuseid, ning see lisatakse kõigile Anazon. com i saidile osutavatele linkidele.
Amazon, for example, utilises certified easy opening packaging systems.
Näiteks kasutab Amazon serditud kergesti avatava pakendi süsteeme.
Browse, search, and purchase music from the Amazon MP3 store.
Sirvi, otsi ja osta muusikat Amazoni MP3 poest.
Determines which Amazon server cover images should be retrieved from.
Määrab, millisest Amazoni serverist hangitakse kaanepilte.
Another investigation regarding Amazon in Luxembourg59 was opened in October.
Oktoobris algatati uurimine ettevõtja Amazon (Luksemburg) suhtes59.
People of the Amazon rainforest, who were destroyed by barbarians.
Rahvas Amasoonase vihmametsadest, kelle hävitasid barbarid.
'Til we join the stick of angels Kill the lengthy Amazon
Kuni me liitume angelsi pulkatega tapke the lengthy Amazon
However, in two months I was on my way to the Amazon.
Siiski, kaks kuud Olin viis Amazon.
Fetch Cover Image Searches amazon. com for a cover image for this album.
Tõmba kaanepilt otsib amazon. com ist antud albumi kaanepilti.
What do you include those links to Amazon. com in the search results?
Mis kaasamine kuni Amazonas asukohas otsing?
This is in fact, this beautiful photograph, is in fact over the Amazon.
See ilus foto on tehtud Amazonase kohal.
Amazon meets the needs of a different sector of the book buying public.
Amazon rahuldab teistsuguste raamatuostjate vajadusi.
If you were raised by the headhunters of the Amazon you'd be a headhunter.
Kui sind kasvataksid Amazonase peakütid, siis oleksid sa peakütt.
4.6 Amazon is a prime example of meeting needs in a more efficient way.
4.5 Vajaduste tõhusama rahuldamise parim näide on Amazon.
With CheriBibi you're about to discover all the savage sensual delights of the Amazon.
Koos CheriBibiga asute avastama kõiki Amazoni metsikuid ja sensuaalseid naudinguid.
The tragedy as regards the Amazon basin, 60 of which is in Brazil, is that the ruthless destruction of the beautiful Amazon forest is obvious for example, 4.1 million km2 have been destroyed so far.
Mis puudutab Amazonase piirkonda, millest 60 asub Brasiilias, siis selle kurbloolisus seisneb selles, et kauni Amazonase metsa hoolimatu hävitamine on ilmselge. Seni on neist metsast hävitatud näiteks 4,1 miljonit km2.
Access to data from Amazon. com requires an AWS Access Key ID and a Secret Key.
Amazon. com i andmete kasutamine nõuab AWS kasutamise võtme ID d ja salajast võtit.
Data giants like Google, Amazon, Apple and Yahoo have a natural advantage in the market place.
Sellistel andmehiiglastel nagu Google, Amazon, Apple ja Yahoo on loomulik turueelis.
This agricultural area covered by forest vegetation amounts to double the area of the Amazon Rainforest.
See metsaga kaetud põllumajanduslik maa on kokku kaks korda nii suur kui Amazonase vihmamets.
(k) E commerce service providers such as Amazon and eBay generate a number of consumer protection issues.
(k) E kaubanduse teenusepakkujad, nagu Amazon ja eBay, tekitavad mitmeid tarbijakaitsega seotud probleeme.

 

Related searches: Amazon - Amazon Rainforest - Amazon Basin - Amazon Jungle - On Amazon - Www.amazon.de - In The Amazon - Amazon Region - Amazon Listing - Peruvian Amazon -