Translation of "Amman" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amman - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Amman
Ammanworld. kgm
Amman
AmmanCity in Jordan
Amman
Ammaan
Address Amman, Jordan.
Aadress Amman, Jordan.
Done in Amman, 19 July 2016.
ELi Jordaania assotsiatsioonikomitee nimel
Done at Amman, 4 December 2018.
Käesolev otsus jõustub selle assotsiatsioonikomitees vastuvõtmise päeval.
Address P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan
Box 910606, Amman 11191, Jordan
(b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan
Box 212953, Amman 11121, Jordan c) P.O.
(c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan
Box 910606, Amman 11191, Jordan
No, this is not Silicon Valley, but Amman, Jordan.
Ei, see ei ole Silicon Valley, vaid Amman Jordaanias.
For certain projects, such as those in Amman in Jordan, workers have received bonuses.
Teatavate projektide puhul, näiteks Ammānis Jordaanias, anti töötajatele preemiat.
1.2 Importing country Issuing organization Jordan Civil Service Consumer Corporation PO box 9706 Amman Jordan
Importiv riik _BAR_ Väljastav asutus _BAR_ Jordaania _BAR_ Civil Service Consumer Corporation PO box 9706 Amman Jordan. _BAR_
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Addresses (a) Al Razi Medical Complex, Jabal Al Hussein, Amman, Jordan
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Aadressid a) Al Razi Medical Complex, Jabal Al Hussein, Amman, Jordan b) P.O.
The deconcentration of the EC programme to Sana a from Amman is expected in the first half of 2008.
EÜ programmi üleviimine Ammanist Sanasse peaks toimuma 2008. aasta esimeses pooles.
Give me apples from Syria peaches from Amman, jasmine from Aleppo, lemons from Egypt. myrtle, camomile pomegranates, white roses nutmeg ring cakes, sweets short pastry, puff pastry, sugar and incense amber, musk and candlewax
Ammani virsikuid, Aleppo jasmiine, Egiptuse sidruneid, mürti, reseedat, kummelit, granaatõunu, valgeid roose, mandlikooke, komme, lehetaignat, suhkrut ja viirukit, merevaiku, muskust ja küünlavaha.
The University of Amman has just conducted a study which estimates that Jordan has more than a million refugees an absolutely catastrophic macroeconomic impact the European Commission is not taking any steps to address this.
Ammani ülikool viis äsja läbi uuringu, mille kohaselt on Jordaanias üle miljoni pagulase sellel on täiesti katastroofiline makromajanduslik mõju Euroopa Komisjon ei astu aga samme probleemiga tegelemiseks.
2.3 The EESC has approached the mandate given to it by the Amman Summit by analysing and appraising what has been achieved so far through the several programmes under MEDA that are specifically addressed at young people.
2.3 EMSK on rakendanud talle Ammani tippkohtumisel antud volitusi, analüüsides ja hinnates seda, mida on seni saavutatud mitmete spetsiaalselt noortele suunatud MEDA programmide raames.
In addition, under the umbrella of the Middle East regional Secretariat of the EU Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative, hosted in Amman, the establishment of a regional training centre in Jordan is being funded.
Asjakohased meetmed võivad hõlmata kogukondadevahelise dialoogi parandamist, majanduslike võimaluste loomist, majutamist ning toetust isikutele, kes suudavad äärmuslaste propagandat ümber lükata.
The team shall also establish close contact with the European Commission s office for Iraq (currently based in Amman), Member States bilateral programmes, United Nations Assistance Mission for Iraq and the UN Development Group, other major providers of international assistance, and authorities of the region.
Ekspertrühm peaks samuti looma tihedad sidemed Euroopa Komisjoni Iraagi esindusega (mis paikneb hetkel Ammanis), liikmesriikide kahepoolsete programmidega, Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni abimissiooniga Iraagis, ÜRO arengurühmaga, teiste suuremate rahvusvahelise abi osutajatega ja piirkonna ametiasutustega.
A general relaunch of the Barcelona process, promotion of the consultative function and greater involvement of civil society by the political authorities were the main themes at the Euro Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions, which took place in Amman, Jordan, on 20 and 21 November 2005.
Barcelona protsessi üldine taaskäivitamine, kodanikuühiskonna nõuandva funktsiooni edendamine ja suurem kaasamine poliitiliste võimukandjate poolt olid Jordaanias Ammanis 20. ja 21. novembril 2005 toimunud Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide majandus ja sotsiaalnõukogude ja samalaadsete institutsioonide 2005. aasta tippkohtumise põhiteemad.

 

Related searches: Amman - According To Amman - Amman Jordan - Municipality Of Amman - German Embassy Amman -