Translation of "abacus" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abacus - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

3 5 would be 6 out of 10 on an abacus
Näiteks 3 5 oleks arvelaual 6 10st
An early form of decimal fractions came from the abacus. For example
Varajaseim vorm kümnendmurdudest tuli arvelauast.
Chinese societies used an abacus with a system based on 10s, although it had no 0.
Hiina ühiskonnad kasutasid arvelauda mille süsteem põhines kümnetel, kuigi seal ei olnud nulli.
Across Europe and Asia, during the middle ages, the abacus was the handheld calculator of its day.
Keskajal kõikjal Euroopas ja Aasias, oli arvelaud selle aja taskuarvuti.
By simply moving beads that each had place value an abacus was a highly efficient way to compute.
Lihtsalt helmeid liigutades, millel kõigil oli eraldi väärus oli arvelaud väga tõhus viis kalkuleerida.

 

Related searches: Abacus - Abacus Software - Avnet Abacus - Beads On An Abacus - Abacus Anlage -