Translation of "ably supported" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ably - translation : Ably supported - translation : Supported - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some regulation can be overly prescriptive, unjustifi ably expensive or counterproductive.
Mõned õigusaktid võivad olla liialt ettekirjutavad, ebatõhusad või tuua kaasa põhjendamatuid kulusid.
Was so ably pointed out by the secretary general in his opening remarks.
...nagu ka peasekretär tabavalt välja tõi oma avakõnes.
Ultimately, the result was the horse trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
Lõppkokkuvõttes oli tulemuseks kauplemine, mida Guy Verhofstadt juba nii ilmekalt kirjeldas.
Our achievements have been justi ably described by the Convention's Chairman, Mr Valïry Giscard d'Estaing, as beyond all expectations.'
See ei olnud kerge, arvestades hetkeseisu ja tingimusi, milles konvent loodi, ning ma tahtsin seda tunnustada.
(DE) Mr President, Commissioner, President in Office, I should also like to thank Elisabeth Jeggle for having worked so ably on the report.
(DE) Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, tahaksin samuti tänada Elisabeth Jegglet raporti kallal tehtud võimeka töö eest.
The IT system itself is the main control tool as segregation of tasksis guaranteed(not ably between payment run and reconciliation) and checks are effected bythesystem.
Olukorra kontrollimiseks kasutatakse peamiselt IT süsteemi ennast, sest kõnealuse süsteemiabiltagatakseülesannetejaotus (eelkõige maksete tegemise ja kontode vastavuse kontrollimise vahel)ja kontroll.
Supported
Toetatud
Supported.
Toetatud.
not supported
pole toetatud
Supported standards
Toetatud standardid
Supported Media
Toetatud andmekandjad
Supported Protocols
Toetatud protokollid
Supported Drivers
Toetatud draiverid
Supported schemes
Toetatud skeemind
Not Supported
Ei ole toetatud
Supported Features
Toetatud omadused
Supported Cameras
Toetatud kaamerad
Not supported
Toetatud
Not supported
Pole toetatud
Supported modules
Toetatud moodulid
Supported Telescopes
Toetatud teleskoobid
Supported Focusers
Toetatud fokuseerijad
Supported CCDs
Toetatud CCD d
Supported Webcams
Toetatud veebikaamerad
Supported Platforms
Toetatud platvormid
Supported Plugins
Toetatud pluginad
Not supported
Ei ole toetatud
not supported
pole toetatudCh is short for Channels
Supported Drivers
Toetatud draiveridName
Supported Protocols
Toetatud protokollidName
Supported Media
Toetatud meediaName
Supported Extensions
Tootja väljalaske number
Supported extensions
Toetatud laiendused NAME OF TRANSLATORS
Supported Extensions
Toetatud laiendused
Supported catalysts
kiled kino ja fotofilmi jaoks, rullides või ribadena
Supported catalysts
muu lateks
Supported catalysts
muudest polüestritest
Supported catalysts
Õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena rubriigi 4001 ainete segud käesoleva rubriigi ainetega, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
I have always supported it we supported it at the time.
Mina olen seda alati toetanud meie toetasime seda tollal.
Although projectselection procedures wereimprovedconsider ably with the IPA, proposals were still not assessedfor how effec tiveandefficientthey werelikelyto beinachievingastrategic objective,therebyallowing meaningfulcomparison betweenal ternatives orthe selection of projectslikelyto havethe greatest impact.
Ühinemiseelse abirahastamisvahendiraames parandati projektivaliku menetlust olulisel määral, kuid endiselt ei hinnatud projektitaotluste tõenäolist mõjusust ja tõhusust strateegiliste prioritee tidesaavutamisel, misvõimaldakserinevaidvõimalusi paremini võrrelda või välja valida projektid, mille tõenäoline mõju on kõige suurem.
supported by Leader
mida toetab Leader
All supported documents
Kõik toetatud dokumendid
Javascript not supported
JavaScript pole toetatud
Supported CPU Policies
Toetatud CPU reeglid
Supported suspend methods
Toetatud passiivseisundi meetodid

 

Related searches: Ably Supported - Is Ably Supported - Ably - Ably Assisted - To Ably To Be - To Deal Ably With This Task. - Is Ably - Ably Led - Ably Handled - Ably Demonstrated -