Translation of "abortifacient" to Estonian language:


Did you mean : antifascist ?

  Dictionary English-Estonian

Abortifacient - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Interferon alfa 2b has been shown to be abortifacient in primates.
Primaatidel soodustab interferoon alfa 2b abordi
Interferon alfa 2b has been shown to be abortifacient in primates.
Primaatidel soodustab interferoon alfa 2b abordi 58 teket.
Interferon alfa 2b has been shown to be abortifacient in primates.
Primaatidel soodustab interferoon alfa 2b abordi teket.
Interferon alfa 2b has been shown to be an abortifacient in primates.
Interferoon alfa 2b kutsub primaatidel esile abordi.
At very high doses, anovulatory and abortifacient effects in test animals were observed.
Väga suurte annuste korral ilmnesid loomadel aborti põhjustavad ja anovulatoorsed toimed.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus rod
On näidatud, et interferoon alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas ub annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus rod
On näidatud, et interferoon ub alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Treatment with interferon alfa 2a resulted in a statistically significant increase in abortifacient activity in rhesus monkeys.
Ravi alfa 2a interferooniga põhjustas reesusahvidel statistiliselt olulisel määral tiinuse katkemise sagenemist.
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus
Aborte esines kõikides annuserühmades (7, 5 miljonit, 15 miljonit ja 30 miljonit RÜ kg) ning abortide arvu tõus oli kontrollrühmaga võrreldes statistiliselt oluline gruppides, kes said keskmisi või kõrgeid annuseid (vastavalt 90 ja 180 korda rohkem kui 2 miljonit RÜ m2, mis on soovitatav lihasesiseseks või 93 nahaaluseks manustamiseks).
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus
Aborte esines kõikides annuserühmades (7, 5 miljonit, 15 miljonit ja 30 miljonit RÜ kg) ning abortide arvu tõus oli kontrollrühmaga võrreldes statistiliselt oluline gruppides, kes said keskmisi või kõrgeid annuseid (vastavalt 90 ja 180 korda rohkem kui 2 miljonit RÜ m2, mis on soovitatav lihasesiseseks või 129 nahaaluseks manustamiseks).
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus monkeys.
Teadaolevalt põhjustab muude alfa ja beeta interferooni vormide kõrgetes annustes manustamine reesusahvidel annusest sõltuvaid anovulatoorseid ja aborti indutseerivaid toimeid.
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus monkeys. na
Aborte esines kõikides annuserühmades (7, 5 miljonit, 15 miljonit ja 30 miljonit RÜ kg) ning abortide arvu tõus oli kontrollrühmaga võrreldes statistiliselt oluline gruppides, kes said keskmisi või kõrgeid annuseid ub (vastavalt 90 ja 180 korda rohkem kui 2 miljonit RÜ m2, mis on soovitatav lihasesiseseks või nahaaluseks manustamiseks).
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus monkeys. na
kõrgetes annustes manustamine reesusahvidel annusest sõltuvaid anovulatoorseid ja aborti indutseerivaid toimeid. nm
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
On näidatud, et interferoon alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
Ra
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
On näidatud, et interferoon alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
On näidatud, et interferoon 147 alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
On näidatud, et interferoon 165 alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
On näidatud, et interferoon 183 alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
On näidatud, et interferoon 202 alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
On näidatud, et interferoon 221 alfa 2b kutsub esile abordi reesusmakaagil (Macaca mulatta) manustatuna 90 ja 180 korda suuremas annuses kui soovitatud lihasesisene või nahaalune annus, milleks on 2 miljonit RÜ m2.

 

Related searches: Abortifacient Pill -