Translation of "abrasive" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abrasive - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ABRASIVE
Seob vees ja või õlis lahustuvaid lahustunud või peendispersseid aineid.
Abrasive
Abrasiiv
abrasive
Abrasiiv
Abrasive bulking
Abrasiiv mahuaine
Bulking abrasive
Mahuaine abrasiiv
Binding abrasive
Sideaine abrasiiv
Abrasive binding
Abrasiiv sideaine
Abrasive absorbent opacifying
Abrasiiv absorbent läbipaistvust vähendav aine
Abrasive viscosity controlling
Abrasiiv viskoossust reguleeriv aine
Abrasive absorbent bulking
Abrasiiv absorbent mahuaine
Abrasive opacifying bulking
Abrasiiv läbipaistvust vähendav aine mahuaine
Abrasive skin conditioning
Abrasiiv nahapalsam
Abrasive opacifying anticaking
Abrasiiv läbipaistvust vähendav aine paakumisvastane aine
Skin protecting abrasive
Nahka kaitsev aine abrasiiv
Abrasive bulking humectant
Abrasiiv mahuaine niiskust säilitav aine
Abrasive opacifying viscosity controlling
Abrasiiv läbipaistvust vähendav aine viskoossust reguleeriv aine
Abrasive absorbent viscosity controlling
Abrasiiv absorbent viskoossust reguleeriv aine
Abrasive opacifying bulking pearlescent
Abrasiiv läbipaistvust vähendav aine mahuaine pärlmutterläikeaine
Film forming bulking abrasive
Kelmetekiti mahuaine abrasiiv
Abrasive emollient skin conditioning
Abrasiiv pehmendav aine nahapalsam
Abrasive emulsion stabilising bulking
Abrasiiv emulsioonistabilisaator mahuaine
Abrasive bulking skin conditioning
Abrasiiv mahuaine nahapalsam
Abrasive bulking viscosity controlling
Abrasiiv mahuaine viskoossust reguleeriv aine
Abrasive viscosity controlling bulking
Abrasiiv viskoossust reguleeriv aine mahuaine
Abrasive absorbent opacifying anticaking
Abrasiiv absorbent läbipaistvust vähendav aine paakumisvastane aine
Mineral Abrasive Rohstoff, Kuppenheim, Germany
Mineral Abrasive Rohstoff, Kuppenheim, Saksamaa
Buffering opacifying oral care abrasive
Puhveraine läbipaistvust vähendav aine suuhooldusaine abrasiiv
Absorbent anticaking abrasive bulking opacifying
Absorbent paakumisvastane aine abrasiiv mahuaine läbipaistvust vähendav aine
Skin conditioning abrasive bulking moisturising
Nahapalsam abrasiiv mahuaine niisutusaine
Abrasive bulking skin conditioning moisturising
Abrasiiv mahuaine nahapalsam niisutusaine
Abrasive oral care buffering deodorant
Abrasiiv suuhooldusaine puhveraine desodorant
Viscosity controlling abrasive absorbent opacifying
Viskoossust reguleeriv aine abrasiiv absorbent läbipaistvust vähendav aine
Volzhsky Abrasive, Volzhsky, Volgograd Region, Russia
Volzhsky Abrasive, Volzhsky, Volgogradi oblast, Venemaa
Volzhsky Abrasive, Volshsky, Volgograd Region, Russia
Volzhsky Abrasive, Volshsky, Volgogradi piirkond, Venemaa
Abrasive absorbent opacifying viscosity controlling bulking
Abrasiiv absorbent läbipaistvust vähendav aine viskoossust reguleeriv aine mahuaine
Skin conditioning emollient hair conditioning abrasive
Nahapalsam pehmendav aine juuksepalsam abrasiiv
Abrasive absorbent opacifying viscosity controlling anticaking bulking
Abrasiiv absorbent läbipaistvust vähendav aine viskoossust reguleeriv aine paakumisvastane aine mahuaine
Skin conditioning hair conditioning bulking absorbent abrasive
Nahapalsam juuksepalsam mahuaine absorbent abrasiiv
Gear cutting machines (including abrasive gear cutting machines)
osad ja tarvikud seadmetele keemiliseks aursadestamiseksvedelkristallkuvari alustele
Gear cutting machines (including abrasive gear cutting machines)
osad aurustuspuhastitele pooljuhtseadiste metallist sisseviikudepuhastamiseks enne galvaanilist katmist
An abrasive sponge sampling method must be used.
Proovi võtmisel tuleb kasutada abrasiivset käsna.
Abrasive buffering oral care antiplaque viscosity controlling bulking
Abrasiiv puhveraine suuhooldusaine hambakatuvastane aine viskoossust reguleeriv aine mahuaine
Astringent soothing cleansing abrasive bulking skin conditioning masking
Kootav aine nahka rahustav aine puhastav aine abrasiiv mahuaine nahapalsam varjeaine
Abrasive wheels24, each 45 to 50 mm in diameter and 12,5 mm thick, composed of a special finely screened abrasive embedded in a medium hard rubber.
Abrasiivsed kettad23, kumbki läbimõõduga 45 50 mm ja paksusega 12,5 mm, mis on valmistatud spetsiaalsest peenest abrasiivainest ja ümbritsetud keskmise kõvadusega kummiga.
Soothing moisturising abrasive absorbent hair conditioning skin conditioning viscosity controlling
Nahka rahustav aine niisutusaine abrasiiv absorbent juuksepalsam nahapalsam viskoossust reguleeriv aine

 

Related searches: Abrasive Blasting - Non-abrasive - Abrasive Material - Abrasive Wear - Abrasive Wheel - Abrasive Cleaner - Abrasive Paper - Abrasive Cloth - Abrasive Particles - Abrasive Pad -