Translation of "abstemious" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abstemious - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Young, hardworking, goodIooking, abstemious.
Noor, töökas, nägus, karske mees.
It is believed that implementation of the important priorities introduced, such as the protection of young people, children and unborn babies, the prevention of drinking when driving and other restrictions will make our society more responsible, healthy and abstemious.
Arvatakse, et kindlaksmääratud oluliste prioriteetide elluviimine, nagu noorte, laste ja sündimata imikute kaitse, joomise vältimine enne rooli istumist ja muud piirangud muudavad meie ühiskonna rohkem vastutustundlikumaks, tervemaks ja karskeks.
I doubt that these provisions, and more broadly those in the energy and climate package, will encourage the European economy to make the necessary changes and put the European Union on the road towards a society that is abstemious in terms of carbon.
Kahtlen, et need sätted, ja laiemalt ka kliima ja energia paketi sätted, stimuleerivad Euroopa majandust vajalikke muutusi tegema ning annavad Euroopa Liidule õige suuna, pürgimaks ühiskonna poole, mis toodab süsinikdioksiidi mõõdukalt.

 

Related searches: Abstemious -