Translation of "abstinent" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abstinent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The study found that subjects who received the vaccine and obtained an appropriate level of antibodies remained abstinent.
Uuring näitas, et isikud, kes said vaktsiini ja kelle organism moodustas asjakohasel tasemel antikehasid, uimastit enam ei kasutanud.
In the second study, 52 of crack cocaine users (3 941 out of 7 636) were abstinent after six months of treatment.
Viimased uuringud näitavad, et disulfiram mõjutab otseselt kokaiini organismis lagundamist.
After opioid withdrawal, patients who are motivated to remain abstinent from opioid use should be advised to consider naltrexone to prevent relapse.
Pärast opioiditarbimise lõpetamist soovitatakse opioidikasutamisest loobuda soovivatel patsientidel kaaluda naltreksooni kasutamist tagasilanguse vältimiseks.

 

Related searches: Abstinent From - Stay Abstinent - Remain Abstinent - Most Abstinent - More Abstinent - Living Abstinent - Live Abstinent -