Translation of "abstract" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Abstract
Abstrakt
Abstract
Selgitus
Abstract
Kokkuvõte
Abstract
Lühiülevaade
Abstract file
Kokkuvõttefail
Abstract operation
Abstraktoperatsioon
Abstract class
Abstraktklass
Abstract 1
Abstrakt 1
Abstract 2
Abstrakt 2
Abstract 3
Abstrakt 3
Telithromycin Abstract
LEVVIAX Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus (INN) telitromütsiin
Abstract use case
Abstraktne kasutusklasscomponent is executable
M. So abstract.
MÕISTUS väidab, et nad on nii abstraktsed.
Abstract high contrast theme.
Abstraktne väga kontrastne teema. Name
This is all abstract.
See kõik on abstraktne.
Be concrete, not abstract
Väljendu konkreetselt
EQUIPMENT NOISE ABSTRACT SHEET
SEADME MÜRA KOKKUVÕTE
an abstract or modern design .
abstraktne või modernne kujundus .
retro style, abstract 2D shooter
retro stiilis, abstraktne kahemõõtmeline tulistamismäng
Properties cannot be declared abstract.
Omadusi ei saa deklareerida abstraktsena.
I'm drawing it very abstract.
Ma joonistan nad väga abstraktselt.
So this seems all abstract.
See näib abstraktne.
Abstract from a study by
Kokkuvõte uurimusest
Those criticisms are not abstract.
Eelnimetatud kriitika ei ole abstraktne.
Peace is concrete, not abstract.
Rahu on konkreetne, mitte abstraktne.
Abstract vertical shooter with music elements
Abstraktne tulistamismäng koos muusika elementidega
An abstract image resembling an asterisk
Tärni meenutav abstraktne piltName
A ksudoku theme with abstract artwork.
Ksudoku abstraktse kunsti teemaName
If I write in the abstract.
Kui seda abstraktselt kirjutada.
I'm just trying to stay abstract.
Ma püüan jääda abstraktseks.
I'm staying very abstract right now.
Ma olen praegu väga abstraktne. See ei ole eriti spetsiifiline näide.
These are not just abstract principles.
Need ei ole ainult abstraktsed põhimõtted.
We cannot legislate in the abstract!
Me ei saa seadusi luua abstraktselt!
We cannot legislate in the abstract!
Me ei saa õigusakti teoreetiliselt luua!
And aborigines also draw abstract symbols.
Aborigeenid joonistavad ka abstraktseid sümboleid.
CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
CAS Chemical Abstracts Service'i number.
semi abstract first person 3d shooter game
kolmemõõtmeline pooleldi abstraktne tulistamismäng mängija silmade läbi
Select an abstract file from the project
Kokkuvõttefaili valik projektist
I've been kind of abstract so far.
Olen siiamaani abstraktne olnud.
So it gets really, really, really abstract.
Nii et see muutub erakordselt abstraktseks.
Because we're getting a little bit abstract.
Sest me läheme üsna abstraktseks.
Just maybe initially looks a little abstract.
Võibolla lihtsalt alguses võib see natuke abstraktsena tunduda.
Puts title and abstract on an extra page
Pealkiri ja kokkuvõte asetatakse eraldi leheküljele
The mind is saying, 'They are so abstract.'
Mõelda vaid!
And you say, 'Oh, it's so abstract!' laughter
Ja mõnikord me ütleme, 'Ära tee' ja siis sa püüad mitte teha.

 

Related searches: Abstract - Abstract From - In The Abstract - Abstract Submission - Abstract Reasoning - Abstract Of Title - Extended Abstract - An Abstract - Abstract Away - Abstract Art -