Translation of "academic institution" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Academic - translation : Academic institution - translation : Institution - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

academic institution means any educational institution dedicated to education and research
akadeemiline asutus õpetamisele ja uurimistööle pühendunud haridusasutus
A course on analytical skills development is to be conducted at an academic institution in Europe.
Analüütiliste oskuste arendamise kursus tuleb läbi viia mõnes Euroopa teadusasutuses.
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic studies and early career
Õpingud ja karjääri algus
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Linguistic, academic and cultural requirements.
Keele , hariduse ja kultuurinõuded.
Academic exchanges and partnerships worldwide
Akadeemilised vahetused ja üleilmne partnerlus
USE term (period) academic year
USE lapsendamine afroaasia keeled
Public universities and academic schools
БМ Порт АД
It's a process of academic inflation.
Toimub akadeemiline inflatsioon.
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
Developing the academic field of multilingualism
Mitmekeelsuse kui teadusala arendamine
CHAPTER IV USE OF ACADEMIC TITLE
IV PEATÜKK AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE general education certificate academic term
USE lapsendamine adopteeritud laps
have stable backgrounds (social, academic, family)
on ebakindlad või tunnevad vastakaid tundeid oma uimastitarbimise muutmise suhtes.
This is not an academic argument.
See pole akadeemiline väitlus.
You don't seem the academic type.
Sa ei tundu eriti akadeemikutüüpi.
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Водоснабдяване и канализация С ЕООД, Стрелча
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Horvaatia Teaduste ja Kunstide Akadeemia
Besides this, once the European Institute of Technology is created, we should ensure an equal representation of young women students at doctoral level in the academic composition of the new institution.
Peale selle tuleks pärast Euroopa Tehnoloogiainstituudi loomist kindlustada noorte naisüliõpilaste võrdne esindatus uue asutuse doktorantuuri akadeemilises koosseisus.
3.4.3 The academic debate22 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu22 on olnud kriitiline.
3.4.3 The academic debate23 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu23 on olnud kriitiline.
Figures for the academic year 2004 2005
Pingerea koostamise kriteeriumid Granada (kõige rohkem vastuvõetud üliõpilasi), Madrid (kõige rohkem õpirändele saadetud üliõpilasi), Praha (kõige rohkem vastuvõetud õppejõude), Valladolid (kõige rohkem lähetatud õppejõude) Akadeemilise aasta 2004 2005 arvandmed.
academic experts in network and information security.
akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas.
Academic experts in network and information security
Akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas

 

Related searches: Institution-to-institution Data - Academic Research Institution - A Leading Academic Institution - The Largest Academic Institution - Leading Academic Institution - Third-level Academic Institution - Public Academic Institution - International Academic Institution - Any Academic Institution - Academic And Non-academic Staff -