Translation of "academic life" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Academic - translation : Academic life - translation : Life - translation :
Elu

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Access to Life Long Learning programmes must not be limited to previous academic achievements or the attainment of specific qualifications.
Juurdepääs elukestva õppe programmidele ei tohiks sõltuda varasematest akadeemilistest saavutustest või konkreetse kvalifikatsiooni omamisest.
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
1.6 Access to Life Long Learning programmes must not be limited to previous academic achievements or the attainment of specific qualifications.
1.6 Juurdepääs elukestva õppe programmidele ei tohiks sõltuda varasematest akadeemilistest saavutustest või konkreetse kvalifikatsiooni omamisest.
1.7 Access to Life Long Learning programmes must not be limited to previous academic achievements or the attainment of specific qualifications.
1.7 Juurdepääs elukestva õppe programmidele ei tohiks sõltuda varasematest akadeemilistest saavutustest või konkreetse kvalifikatsiooni omamisest.
Compulsory academic courses in life sciences could focus on dual use consequences of bio research and on ethics of bio research.
Bioteaduste kohustuslikud akadeemilised kursused võiksid keskenduda bioloogiliste teadusuuringute eetikale ja nende kahesuguse kasutuse tagajärgedele.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic studies and early career
Õpingud ja karjääri algus
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Linguistic, academic and cultural requirements.
Keele , hariduse ja kultuurinõuded.
Academic exchanges and partnerships worldwide
Akadeemilised vahetused ja üleilmne partnerlus
USE term (period) academic year
USE lapsendamine afroaasia keeled
Public universities and academic schools
БМ Порт АД
Being a teacher at heart, he uses both academic and practical knowledge to give real life lessons to would be entrepreneurs and start up companies.
Olles kutsumuselt õpetaja, kasutab ta nii oma akadeemilisi kui ka praktilisi teadmisi, et anda äritegevuseks vajalikke õppetunde tulevastele ettevõtjatele ja alustavatele ettevõtetele.
It's a process of academic inflation.
Toimub akadeemiline inflatsioon.
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
Developing the academic field of multilingualism
Mitmekeelsuse kui teadusala arendamine
CHAPTER IV USE OF ACADEMIC TITLE
IV PEATÜKK AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE general education certificate academic term
USE lapsendamine adopteeritud laps
have stable backgrounds (social, academic, family)
on ebakindlad või tunnevad vastakaid tundeid oma uimastitarbimise muutmise suhtes.
This is not an academic argument.
See pole akadeemiline väitlus.
You don't seem the academic type.
Sa ei tundu eriti akadeemikutüüpi.
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Водоснабдяване и канализация С ЕООД, Стрелча
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Horvaatia Teaduste ja Kunstide Akadeemia
I would like to stress how important a moment in everyone's life is the transition from the environment of school, academic learning and education to the first job.
Soovin rõhutada, kui oluline hetk meie kõigi elus on üleminek kooli, akadeemilise õppimise ja hariduse keskkonnast esimesele töökohale.
3.4.3 The academic debate22 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu22 on olnud kriitiline.
3.4.3 The academic debate23 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu23 on olnud kriitiline.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Life - Academic Life Cycle - Academic Daily Life - Outside The Realm Of Academic Life - Features Of Academic Life - Academic And Professional Life - Academic And Life Skills - What Makes Life, Life - Life Life Lessons -