Translation of "academic writing" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Academic - translation : Academic writing - translation : Writing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

23 The objective of environmental protection is, according to academic writing, likely to grow in importance.
23 Õigusteooria kohaselt soovitakse keskkonnakaitse eesmärkides näha edasiarengut.
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic studies and early career
Õpingud ja karjääri algus
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Linguistic, academic and cultural requirements.
Keele , hariduse ja kultuurinõuded.
Academic exchanges and partnerships worldwide
Akadeemilised vahetused ja üleilmne partnerlus
USE term (period) academic year
USE lapsendamine afroaasia keeled
Public universities and academic schools
БМ Порт АД
It's a process of academic inflation.
Toimub akadeemiline inflatsioon.
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
Developing the academic field of multilingualism
Mitmekeelsuse kui teadusala arendamine
CHAPTER IV USE OF ACADEMIC TITLE
IV PEATÜKK AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE general education certificate academic term
USE lapsendamine adopteeritud laps
have stable backgrounds (social, academic, family)
on ebakindlad või tunnevad vastakaid tundeid oma uimastitarbimise muutmise suhtes.
This is not an academic argument.
See pole akadeemiline väitlus.
You don't seem the academic type.
Sa ei tundu eriti akadeemikutüüpi.
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Водоснабдяване и канализация С ЕООД, Стрелча
CARnet (Croatian Academic and Research Network)
Horvaatia Teaduste ja Kunstide Akadeemia
in writing. (RO) The European reference framework will reduce the complexity of a system with 27 bilateral relations for the recognition of qualifications obtained from academic and professional education.
kirjalikult. (RO) Euroopa võrdlusraamistik vähendab 27 erineva akadeemilise ja kutsehariduse kvalifikatsioonide tunnustamise viisiga süsteemi keerukust.
3.4.3 The academic debate22 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu22 on olnud kriitiline.
3.4.3 The academic debate23 has been critical.
3.4.3 Akadeemiliste ringkondade arutelu23 on olnud kriitiline.
Figures for the academic year 2004 2005
Pingerea koostamise kriteeriumid Granada (kõige rohkem vastuvõetud üliõpilasi), Madrid (kõige rohkem õpirändele saadetud üliõpilasi), Praha (kõige rohkem vastuvõetud õppejõude), Valladolid (kõige rohkem lähetatud õppejõude) Akadeemilise aasta 2004 2005 arvandmed.
academic experts in network and information security.
akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas.
Academic experts in network and information security
Akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas
The Executive Academic Board shall be composed of senior representatives from those institutes which are active in the relevant academic year.
Akadeemiline juhatus koosneb asjaomasel akadeemilisel aastal koolitusega tegelevate instituutide juhtivatest esindajatest.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Writing Skills - Academic Writing In English - Writing For Academic Purposes - Academic Research And Writing - Basics Of Academic Writing - Writing An Academic Paper - Academic Legal Writing - Academic Style Of Writing - Academic Record -