Translation of "accented note" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accented - translation : Note - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Automatic replacement of accented characters
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine
Automatic replacement of the accented characters if enabled the accented characters will be replaced with their codes as you type.
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine märkimisel asendatakse rõhumärkidega tähed kirjutamise ajal nende koodiga.
Type accented letters separately from normal letters
Rõhumärkidega tähtede ja tavaliste tähtede eristamine
If activated, the accented characters will be automatically replaced on typing with their corresponding XML enitities.
Sisselülitamisel asendatakse rõhumärkidega märgid kirjutamise ajal automaatselt vastavate XML olemitega.
( ) ( see note ( c ) below ) ( ) ( see note ( c ) below ) ( see note ( d ) below ) ( see note ( d ) below )
( ) ( vt märkus c ) ( ) ( vt märkus c ) ( vt märkus d ) ( vt märkus d )
Follow her pattern note for note.
Jäljenda noodilt noodile.
Although upper and lower cases do not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols is to be tested before regular use .
Kui selliseid parandusi siiski tehakse , nõuab EKP nende kohta seletuskirja .
The stomach is marked in every direction by deep lines... very clear and distinct... more or less accented according to how hard the whip fell.
Tema kõhul jooksid igas suunas sügavad jooned, väga selged ja eristuvad, mille järgi võis enamvähem aimata, kui tugevasti piits langenud oli.
Note displays a textual note on the scene
Märkus tekstimärkuse lisamine stseenile
Additional note 8 shall become additional note 7.
Täiendav märkus 8 saab täiendavaks märkuseks 7.
Note
MärkmedLast updated
Note
Märkmed
Note
Märge
Note
MärkusStencils
note
noot
Note
MärkusName
Note
Vali näidatavate aadresside kategooria.
Note
Märkus
Note
Märkus
note
märkus
Note
Märkus
NOTE
MÄRKUS
Note
Märkus asetage BeneFIXi viaal tasasele pinnale, näiteks lauale, ja torgake nõela pikem ots sisse vertikaalselt, s. t korgi pinnaga risti.
Note
109 Märkus
Note
129 Märkus
NOTE
MÄRKUS.
Note
(Note
(Märkus
Note
Tähelepanu
Note
NB!
Note
Märkus.
NOTE
MÄRKUS
Note
Hoidke süstalt horisontaalselt (nagu allpool näidatud) ning kontrollige süstla aknast sildile trükitud ravimi annust (75 mg või 150 mg) ja kõlblikkusaega.
NOTE
Märkus
Note
PAKENDI INFOLEHE
Note
Märkus
Note
Paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, kaetud, immutatud, pealistatud, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, rullides või ristkülikukujuliste (k.a ruut) lehtedena, v.a rubriigi 4803, 4809 või 4810 kaubad (v.a muust kui puidust saadud materjalist ja ringlusse võetud materjalist)
Note
Käesoleva lisa 1. ja 2. osaga hõlmatud hankijate joogivee , energeetika , transpordi ja postiteenustesektori hangete suhtes ei kohaldata käesolevat lepingut, kui need ei ole hõlmatud käesoleva lisa 3. osaga.
Note
hulgimüüjad või tootjad kolme (3) aasta jooksul ja
Note
viinamarjasortide kasutamine veinitootmisel ning nende vastav märgistamine
Note
208 , kuid mitte vähem kui 2,07  kg
Note
mis tahes muu rubriigi toote muutus alamrubriigi 2007.99 mis tahes muuks tooteks, tingimusel et tootmises kasutatud päritolustaatuseta suhkru netokaal ei ületa 20 toote netokaalust.
NOTE
Märkus

 

Related searches: Accented Note - Accented Characters - Accented With - Accented Letter - Heavily Accented - Non-accented - Is Accented With - Is Accented - Accented Syllable - Accented Cinema -