Translation of "accented with" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accented - translation : Accented with - translation : With - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Automatic replacement of the accented characters if enabled the accented characters will be replaced with their codes as you type.
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine märkimisel asendatakse rõhumärkidega tähed kirjutamise ajal nende koodiga.
Automatic replacement of accented characters
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine
Type accented letters separately from normal letters
Rõhumärkidega tähtede ja tavaliste tähtede eristamine
If activated, the accented characters will be automatically replaced on typing with their corresponding XML enitities.
Sisselülitamisel asendatakse rõhumärkidega märgid kirjutamise ajal automaatselt vastavate XML olemitega.
Although upper and lower cases do not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols is to be tested before regular use .
Kui selliseid parandusi siiski tehakse , nõuab EKP nende kohta seletuskirja .
The stomach is marked in every direction by deep lines... very clear and distinct... more or less accented according to how hard the whip fell.
Tema kõhul jooksid igas suunas sügavad jooned, väga selged ja eristuvad, mille järgi võis enamvähem aimata, kui tugevasti piits langenud oli.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use .
Ehkki suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita , tuleb rõhumärkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist enne regulaarset kasutamist testida .
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use.
Ehkki suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita, tuleb rõhumärkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist enne regulaarset kasutamist testida.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular use .
Suur ja väiketähtede kasutamine ei tekita küll probleeme , kuid diakriitikutega märkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist tuleb siiski enne regulaarset kasutamist testida .
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular use.
Suur ja väiketähtede kasutamine ei tekita küll probleeme, kuid diakriitikutega märkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist tuleb siiski enne regulaarset kasutamist testida.
I seldom opened my door in a winter evening without hearing it Hoo hoo hoo, hoorer, hoo, sounded sonorously, and the first three syilables accented somewhat like how der do or sometimes hoo, hoo only.
Ma harva avas mu ukse talve õhtul ilma seda kuuldes Hoo hoo hoo, hoorer, hoo, kõlas sonorously, ja kolm esimest silpi täpitähed mõnevõrra meeldib, kuidas der teha, või mõnikord hoo, hoo ainult.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , NCBs are asked to limit themselves to the Latin 1 character set. In general , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use .
Kuigi suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita , palutakse RKPdel piirduda märgistikuga Latin 1 . Üldreeglina tuleb diakriitikuid ja muid tähtnumbrilisi märke enne kasutamist kontrollida .
The kile editor allows you to read, convert and set the text to the encoding your document needs. This allows you to use non standard letters and symbols you can use, for example, accented characters for Italian or French. Selecting the encoding for your document can be done in three ways
kile üks võimsaid eeliseid on oskus lugeda, teisendada ja määrata tekstile just see kodeering, mida sa vajad. See lubab kasutada mittestandardseid tähti ja sümboleid, nii saab tarvitada näiteks itaalia või prantsuse keele rõhumärkidega tähti. Dokumendi kodeeringu saab valida kolmel moel
With gold, with guns, with everything.
Kulla, relvade, kõigega.
with with Member
Teadusuuringud ja kosmosepoliitika
With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity General government General government
Kohustused euroala residentide ees välisvaluu Riigisisesed tas Muud kohustused Riigisisesed Kokkulepitud tähtajaga Kokkulepitud tähtajaga Valitsussektor
Sitagliptin with Sitagliptin with Sitagliptin with 1 2
Kõrvaltoime sagedus
Sitagliptin with Sitagliptin with Sitagliptin with 1 2
Kõrvaltoime sagedus vastavalt ravirežiimile Sitagliptiin koos Sitagliptiin koos Sitagliptiin koos
It will be as with the people, so with the priest as with the servant, so with his master as with the maid, so with her mistress as with the buyer, so with the seller as with the creditor, so with the debtor as with the taker of interest, so with the giver of interest.
2
With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity General government
Kohustused euroala residentide ees välisvaluu Riigisisesed tas Muud kohustused Riigisisesed Kokkulepitud tähtajaga Kokkulepitud tähtajaga Kokkulepitud tähtajaga Valitsussektor
And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets.
8
David and all Israel played before God with all their might, even with songs, and with harps, and with stringed instruments, and with tambourines, and with cymbals, and with trumpets.
8
And it shall be, as with the people, so with the priest as with the servant, so with his master as with the maid, so with her mistress as with the buyer, so with the seller as with the lender, so with the borrower as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.
2
Tea with jam and bread With jam and bread With jam With jam and bread
sinist... värvi siil.
and spoke to them, saying, Return with much wealth to your tents, with very much livestock, with silver, with gold, with brass, with iron, and with very much clothing. Divide the spoil of your enemies with your brothers.
8
With a bed, with sheets.
Voodi ja linadega.
With everything? Yes, with everything.
Keegi lobises.
There's carbon that's being bought with sugar, with coffee, with beef.
Süsinikku ostetakse suhkruga, kohviga, loomalihaga.
Yahweh will strike you with consumption, and with fever, and with inflammation, and with fiery heat, and with the sword, and with blight, and with mildew and they shall pursue you until you perish.
22
syrup 30 ml with 1 spoon 50 ml with 1 spoon 60 ml with 1 spoon 100 ml with 1 spoon 120 ml with 1 spoon 150 ml with 1 spoon 225 ml with 1 spoon 300 ml with 1 spoon
siirup 30 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 50 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 60 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 100 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 120 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 225 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 300 ml, kaasas 1 mõõtelusikas
30 ml with 1 spoon 50 ml with 1 spoon 60 ml with 1 spoon 100 ml with 1 spoon 120 ml with 1 spoon 150 ml with 1 spoon 225 ml with 1 spoon 300 ml with 1 spoon
30 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 50 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 60 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 100 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 120 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 225 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 300 ml, kaasas 1 mõõtelusikas
They swore to Yahweh with a loud voice, and with shouting, and with trumpets, and with cornets.
14
syrup 30 ml with 1 spoon 50 ml with 1 spoon 60 ml with 1 spoon 100 ml with 1 spoon 120 ml with 1 spoon 150 ml with 1 spoon 150 ml with 1 oral syringe 225 ml with 1 spoon 300 ml with 1 spoon
siirup 30 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 50 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 60 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 100 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 120 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõdikuga suusüstal 225 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 300 ml, kaasas 1 mõõtelusikas
30 ml with 1 spoon 50 ml with 1 spoon 60 ml with 1 spoon 100 ml with 1 spoon 120 ml with 1 spoon 150 ml with 1 spoon 150 ml with 1 oral syringe 225 ml with 1 spoon 300 ml with 1 spoon
30 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 50 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 60 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 100 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 120 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõdikuga suusüstal 225 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 300 ml, kaasas 1 mõõtelusikas
one dish with curd cake, one bowl with prunes, one dish with apple cake, one bowl with whipped cream, one bowl with strawberry jam, one bowl with ginger pears,
Peale selle veel kalja, piima, riisiputru, kausid juustuküpsiste ja mustade ploomidega, õunakook, kausid vahukoore, maasikamoosi ja ingveripirnidega,
oral solution 30 ml with 1 spoon 50 ml with 1 spoon 60 ml with 1 spoon 100 ml with 1 spoon 120 ml with 1 spoon 150 ml with 1 spoon 150 ml with 1 oral syringe 225 ml with 1 spoon 300 ml with 1 spoon
suukaudne lahus 30 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 50 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 60 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 100 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 120 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 150 ml, kaasas 1 mõõdikuga suusüstal 225 ml, kaasas 1 mõõtelusikas 300 ml, kaasas 1 mõõtelusikas
And he spake unto them, saying, Return with much riches unto your tents, and with very much cattle, with silver, and with gold, and with brass, and with iron, and with very much raiment divide the spoil of your enemies with your brethren.
8
With Member States With third countries
With Member States With third countries
Cutlets with potato or with pasta?
Kotletid kartuli või makaroniga?
With my... With my trusty umbrella.
Koos oma ustava vihmavarjuga.
With my act. With my image.
Minu akti, minu pildi peale.
With us, baby, you're with us.
Koos meiega sõber, koos meiega.
He shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, with the living bird, with the cedar wood, with the hyssop, and with the scarlet
52

 

Related searches: Accented Characters - Accented With - Accented Letter - Heavily Accented - Non-accented - Is Accented With - Accented Note - Is Accented - Accented Syllable - Accented Cinema -