Translation of "accidentally" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accidentally - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accidentally.
Kogemata.
If you accidentally take
Kui te kogemata manustate
If you have accidentally...
Kui te olete juhuslikult...
If you accidentally swallow Altargo
Kui te võtate Altargo t kogemata sisse
Sort of accidentally on purpose.
Just nagu kogemata meelega.
Was Harrod killed accidentally? Over.
Kas Harrod suri õnnetuse tagajärjel?
If someone is accidentally injected o
Ravimi juhuslikul gi
If you accidentally swallow some Invented Name If you or someone else accidentally swallows Invented Name , tell your doctor immediately.
Mis juhtub, kui kogemata Väljamõeldud nimetus alla neelata Kui teie või keegi teine neelab kogemata Väljamõeldud nimetus alla, siis võtke viivitamatult ühendust arstiga.
if the solution has been accidentally frozen.
kui lahus on kogemata sügavkülmutatud.
If you are accidentally injected with this
Preparaati juhuslikul enesele süstimisel võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti
What to do if someone accidentally takes Effentora If you think someone has accidentally taken Effentora please seek immediate medical assistance.
Mida teha, kui keegi kasutab Effentorat kogemata Kui te kahtlustate, et keegi on juhuslikult Effentorat sisse võtnud, otsige kohe meditsiinilist abi.
If you accidentally swallow some ointment If you accidentally swallow the ointment, consult your doctor or pharmacist as soon as possible.
Kui te neelate salvi kogemata alla Kui te neelate salvi kogemata alla, pöörduge nii ruttu kui võimalik oma arsti poole.
If this happens accidentally, rinse thoroughly with water.
Kui nii peaks kogemata juhtuma, loputage vastavat piirkonda hoolikalt veega.
If you are accidentally injected with this gA
Juhuslik enesele süstimine võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui gA
Discard any ampoules that have been accidentally thawed.
Kogemata sulatatud ampullid hävitada koheselt.
Separated at birth, the Mallifert twins meet accidentally.
Sündides lahutatud Malliferti kaksikud kohtuvad juhuslikult.
Seems like I accidentally stumbled on Dobbsie's treasure.
Paistab, et ma leidsin kogemata Dobbsie' aarde.
Two fellows meet accidentally, like you and me.
Kohtuvad kaks juhuslikku inimest, nagu sina ja mina.
They insist he fell to his death accidentally.
Surm öeldi olevat õnnetus.
18 Tell your doctor immediately if you have taken accidentally more Lysodren than you should or if a child has accidentally swallowed some.
Kui Te võtate Lysodreni rohkem kui ette nähtud Informeerige otsekohe oma arsti, kui Te võtsite eksikombel ettenähtust rohkem Lysodreni või kui laps on kogemata võtnud Lysodreni.
If you accidentally give yourself too large a dose,
Vajalikuks võib osutuda teie vere kontrollimine.
If you accidentally swallow Aldara cream please contact your doctor.
Kui neelate Aldara kreemi kogemata alla, pöörduge arsti poole.
If you accidentally take too many tablets, contact your doctor immediately.
Kui te võtate Aprovel' i rohkem kui ette nähtud Kui võtsite kogemata liiga palju tablette, siis peate sellest koheselt arstile teatama.
Do not use scissors as you may accidentally damage the patch.
Ärge kasutage kääre, sest nii võite plaastrit kogemata vigastada.
If you accidentally take too many tablets, contact your doctor immediately.
Kui te võtate Irbesartan BMS' i rohkem kui ette nähtud Kui võtsite kogemata liiga palju tablette, siis peate sellest koheselt arstile teatama.
If you accidentally take too many tablets, contact your doctor immediately.
Kui te võtate Irbesartan Winthrop' i rohkem kui ette nähtud Kui võtsite kogemata liiga palju tablette, siis peate sellest koheselt arstile teatama.
If you accidentally take too many tablets, contact your doctor immediately.
Kui te võtate Karvea' i rohkem kui ette nähtud Kui võtsite kogemata liiga palju tablette, siis peate sellest koheselt arstile teatama.
If accidentally injected paravenously there may be damage to paravenous tissue.
Süstelahuse sattumisel veeni ümbritsevasse koesse võib tekkida koekahjustus.
If you or anyone else accidentally swallows Vaniqa, contact your doctor.
Kui teie ise või keegi teine neelab kogemata Vaniqa kreemi alla, pöörduge arsti poole.
Completely accidentally without even an unconscious motivation, I have no doubt.
Täiesti kogemata. Isegi alateadvusliku motivatsioonita.
I fired my maid, who accidentally left with the wrong suitcase.
Siis ma vallandasin teenijanna, kes kogemata lahkus vale kohvriga.
Ever cross your mind I might accidentally know what I'm doin'?
Kas oled kunagi mõelnud, et ma võin teada, mida ma teen?
One of our missiles just accidentally blew up in North Dakota.
Üks meie rakett plahvatas kogemata PõhjaDakotas.
When we were leaving he caught it with a chair accidentally.
Koju minnes läks kogemata tooliga vastu.
And get rid of that hammer that accidentally dropped on him.
Saage sellest haamrist lahti, mis talle kogemata pähe kukkus.
If you accidentally swallow EMADINE or inject it contact a doctor immediately.
Kui te kogemata neelate EMADINE i alla või süstite seda, kutsuge viivitamatult arst.
If you accidentally swallow EMADINE or inject it contact a doctor immediately.
Kui te kogemata neelate EMADINE i alla või süstite seda, kutsuge viivitamatult arst.
If you accidentally touch the gels on the underside of the system
Kui te kogemata puudutate geeli süsteemi alumisel poolel
Other persons might accidentally be exposed to Ventavis through the room air.
Teised inimesed võivad juhuslikult sattuda Ventavis i sisaldava õhu kätte.
Whether introduced deliberately or accidentally, such species can cause havoc to people,
Selle väärtust võib võrrelda finantsturgudega, kus liikide varude hajutatud portfell, nagu ettevõtete aktsiate hajutatud portfellgi, võib olla puhvertsooniks, mis kaitseb meid häirete eest.
I can only think that you must have pushed the switch accidentally.
Ilmselt vajutasite kogemata lülitit.
If you accidentally take several tablets too many, contact your doctor or pharmacist.
Kui te kogemata manustate mitu tabletti ülemäära, siis võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
If you accidentally turn it too far, go back one click (0.1 mg).
Kui te kogemata keerate liiga kaugele, minge ühe plõksu võrra tagasi (0, 1 mg).
If drinking accidentally occurs, drink plenty of water and talk to a doctor.
Kui te seda juhuslikult alla neelasite, jooge rohkelt vett ning pöörduge arsti poole.
Cannibalism refers to direct consumption and can only occur accidentally on some farms.
Kannibalism viitab otsetarbimisele ja võib esineda ainult kogemata üksikutes talumajapidamistes.

 

Related searches: Accidentally - Accidentally On Purpose - Accidentally Deleted - Accidentally Discovered - Accidentally Omitted - I Accidentally - Accidentally Forgotten - Happened Accidentally - Accidentally Sent - Accidentally Damaged -