Translation of "accolade" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accolade - translation :
Au

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

on behalf of Memorial, winner of the 2009 Sakharov Prize. (translated from the original Russian) Ladies and gentlemen, on behalf of the Memorial organisation, let me thank the European Parliament for this high accolade the Sakharov Prize.
Memoriali nimel, 2009. aasta Sahharovi auhinna võitja. (tõlgitud venekeelsest originaalist) Austatud president! Lubage mul organisatsiooni Memorial nimel tänada Euroopa Parlamenti suure akolaadi, Sahharovi auhinna eest!
Arrested for taking part in demonstrations, banned from teaching, sent for re education and now imprisoned for seeking to exercise freedom of expression, the Chinese called Liu Xiaobo a criminal whilst the rest of the world awards him the accolade for peace.
Ta vahistati meeleavalduses osalemise eest, tal keelati õpetada, ta saadeti ümberkasvatamise eesmärgil töölaagrisse ning nüüd on ta vangis oma sõnavabaduse kasutamise eest. Hiina ametivõimud nimetavad Liu Xiaobot kurjategijaks, samal ajal kui ülejäänud maailm tunnustab teda tema rahu tagava tegevuse eest.

 

Related searches: Accolade - Highest Accolade - Ultimate Accolade - Prestigious Accolade - Earn Accolade - Great Accolade - Top Accolade - High Accolade - Scientific Accolade - Major Accolade -