Translation of "acetate" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acetate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Methyl acetate, pentyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) and glycerol acetates
trietanoolamiin
2 Methoxyethyl acetate ethylene glycol monomethyl ether acetate methylglycol acetate
2 metoksüetüülatsetaat etüleenglükooli monometüüleeteratsetaat metüülglükoolatsetaat etüleenglükooli monoetüüleeteratsetaat etüülglü
2 Ethoxyethyl acetate ethylene glycol monoethyl ether acetate ethylglycol acetate
2 etoksüetüülatsetaat koolatsetaat
Propyl acetate and isopropyl acetate
Dietanoolamiin ja selle soolad
p Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane 1,2 diol
Trietanoolamiini soolad
Methyl ONN azoxymethyl acetate methyl azoxy methyl acetate
Metüül ONN asoksümetüülatsetaat metüülasoksümetüülatsetaat
(7E,9Z) Dodecadienyl acetate (7E,9E) Dodecadienyl acetate
(7E,9Z) dodekadienüülatsetaat (7E,9E) dodekadienüülatsetaat
(Z) 8 Dodecenyl acetate Dodecan 1 yl acetate
(Z) 8 dodetsenüülatsetaat dodekaan 1 üülatsetaat
(Z) 9 Dodecenyl acetate Dodecan 1 yl acetate
(Z) 9 dodetsenüülatsetaat dodekaan 1 üülatsetaat
acetate
atsetaat
Acetate
atsetaat
Diethylene glycol monobutyl ether acetate ethylene glycol monobutyl ether acetate
must põhisegu
Ethylene glycol monomethyl ether acetate ethylene glycol monopropyl ether acetate
järgnevale kirjeldusele ja rahvusvahelise värviindeksi (C.I) numbritele vastavad anorgaanilised pigmendid C.I. sinine värvipigment 27, nr 77510
Diethylene glycol monobutyl ether acetate ethylene glycol monobutyl ether acetate
pigmendid ja valmistised titaandioksiidi baasil
Ethylene glycol monomethyl ether acetate ethylene glycol monopropyl ether acetate
titaandioksiidi sisaldusega vähemalt 80 kuivaine massist
Cetrorelix acetate
Tsetroreliksatsetaat
Histrelin acetate
ARVAMUS PÄRAST ARTIKLI 29 LÕIKE 41 KOHAST ESILDIST, MIS KÄSITLES RAVIMIT Vantas Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus (INN) histreliinatsetaat
Sodium acetate
Naatriumatsetaat
acetate (19)
atsetaat (19)
Ethyl acetate
Etüülatsetaat
Fentin acetate
fentiinatsetaat
Fentin acetate
fentiinatsetaat
Methyl acetate
Metüülatsetaat
Lead acetate
Pliiatsetaat
Ethyl acetate
atrasiin (ISO) propasiin (ISO) simasiin (ISO) heksahüdro 1,3,5 trinitro 1,3,5 triasiin (heksogeen,trimetüleentrinitramiin)
Vinyl acetate
meteenamiin (INN) (heksametüleentetraamiin) 2,6 di tert butüül 4 4,6 bis(oktüültio) 1,3,5 triasiin 2 üülamino fenool
Of acetate
öösärgid ja pidžaamad
Sodium acetate
titaaniumdioksiidiga kaetud välgukivi
Dinoseb acetate
muud värvained ja valmistised
Isobutyl acetate
Valmis pigmendid, hägustid ja värvid, klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid (savilobri), vedelad läikelakid ning muud keraamika , emaili ja klaasitööstuses kasutatavad ained klaasfritt ning klaasipulber, graanulid ja helbed
Amyl acetate
klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid (savilobri) jms ained
thoxyethyl acetate
klaasjad emailid jms ained
Ethyl acetate
kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) triasiiniringigaühendid
Vinyl acetate
melamiin
Sodium acetate
3204.19.10
Dinoseb acetate
Muud värvained käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud valmistised (v.a rubriikidesse 32.03, 32.04 ja 32.05 kuuluvad valmistised) luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted (kindla või muutuva keemilise koostisega)
Isobutyl acetate
titaaniumdioksiidiga kaetud välgukivi
Amyl acetate
pigmendid ja valmistised kroomiühendite baasil
Ethyl acetate
4,4 bi o toluidiin
Vinyl acetate
1,8 naftüleendiamiin
Sodium acetate
triasolaam (INN)
Methyl acetate
nitrasepaam (INN), nordasepaam (INN), oksasepaam (INN), pinasepaam (INN), prasepaam (INN), pirovalenoon (INN), temasepaan (INN) ja tetrasepaam (INN)
Propyl acetate
parbendasool
Isopropyl acetate
albendasool (INN)
Polyvinyl acetate
Polüvinüülatsetaat

 

Related searches: Acetate - Sodium Acetate - Ethylene Vinyl Acetate - Glatiramer Acetate - Potassium Acetate - Lead Acetate - Acetate Buffer - Acetate Sheet - Amyl Acetate - Sodium Acetate Buffer -