Translation of "ache" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ache - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Oh, my shoes ache. The shoes ache?
Oi, mu kingad valutavad.
stomach ache
kõhuvalu
stomach ache
kõhuvalu
Abdominal pain (belly ache)
kõhuvalu
Oh, my legs ache!
Mu jalad valutavad.
stomach ache, diarrhoea, indigestion, wind
sinusiit (siinuste e ninakõrvalkoobaste põletik, siinuste infektsioon, siinuste blokaad või
stomach ache, diarrhoea, indigestion, wind
lihasnõrkust või südamepekslemist)
A ache? You have thirst!
Ah peavalu, sul on janu.
I have an ear ache.
Kõrv valutab.
She'll get a stomach ache.
Ta saab veel kõhuvalu.
They make my legs ache.
See paneb mu jalad valutama.
You'll get a stomach ache.
Sa saad kõhuvalu.
It quite makes my forehead ache!'
See üsna teeb mu otsmik valutama!
Won't they get a stomach ache?
Kas nad kõhuvalu ei saa?
Even smiling makes my face ache.
Isegi naeratamine teeb mu näole haiget.
stomach ache a tingling sensation or numbn
kõhuvalu kihelus või tuimus kätes, jalgad
Marianne! I have a terrible ache again.
Marjanka, jälle hakkab valutama!
We're going to get a stomach ache.
Hakkasime kartma, et võime saada kõhuvalu.
vomiting blood, stomach ache, pain in the bottom
veriokse, kõhuvalu, pärakuvalu
ed headache, muscle ache, joint pain and chills rigors.
d soovitada teile paratsetamooli.
nausea, diarrhoea, stomach ache, constipation, vomiting, flatulence and dyspepsia.
Iiveldus, diarröa, kõhuvalu, kõhukinnisus, oksendamine, meteorism ja düspepsia.
Don't blame me if you get a stomach ache.
Ära süüdista mind, kui kõhuvalu saad.
Nausea, diarrhoea, stomach ache, constipation, vomiting, flatulence, dry mouth or throat
Iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, oksendamine,
Nausea, diarrhoea, stomach ache, constipation, vomiting, flatulence, dry mouth or throat
Iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, oksendamine, flatulents, suukuivus või kurgu kuivamine
Fie, how my bones ache! what a jaunt have I had!
Fie, kuidas mu luud valutama! mis lõbureis ma olen olnud!
Common side effects are heartburn, indigestion, diarrhoea, stomach ache, nausea and flatulence.
Sagedased kõrvaltoimed on kõrvetised, seedehäired, kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus ja kõhupuhitus.
inflammation (indigestion, stomach ache or vomiting), worsening of inflammation of the stomach or intestine.
maksapuudulikkus, maksakahjustus ja raske maksapõletik (võib mõnikord olla fataalne või
chest ache caused by a shortage of oxygen in the heart muscle (angina pectoris).
südamelihase hapnikupuuduse tõttu tekkivate valuhoogude teket.
You could help with the milking, but you don't care if my legs ache
Oleksid võinud mind lüpsmise juures aidata, aga sa ju ei hooli, et mul jalad valutavad.
I usually have a stomach ache the day after Christmas,but it goes quickly.
Teisel jõulupühal saan harilikult kõhuvalu, aga see läheb mööda.
The most common side effects of Tamiflu are nausea, vomiting, diarrhoea, stomach ache and headache.
Tamiflu kõige sagedasemad kõrvaltoimed on iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu ja peavalu.
Vomiting, nausea, Dry mouth or diarrhea, stomach throat and ache, constipation, anorexia. flatulence and dyspepsia.
Oksendamine, iiveldus, diarröa, kõhuvalu, kõhukinnisus, meteorism ja düspepsia.
nausea, vomiting, diarrhoea, stomach ache, constipation, flatulence (sometimes accompanied by abdominal pain), upper abdominal pain.
vähem kui 1 inimesel 1000 ravitust, kuid rohkemal kui 1 inimesel 10000 ravitud
Occasionally, a flu like syndrome consisting of fever, chills, bone and or muscle ache like pain was reported.
Aeg ajalt teatati gripitaolisest sündroomist, millega kaasnes palaviku, külmavärinate, luu ja või lihasevalu teke.
Occasionally, a flu like syndrome consisting of fever, chills, bone and or muscle ache like pain was reported.
Aeg ajalt teatati gripitaolisest sündroomist, millega kaasnes palaviku, külmavärinate, luu ja või lihasevalu teke.
Inhibition of butyrylcholinesterase activity in CSF of 14 Alzheimer patients treated by rivastigmine was similar to that of AChE.
Butürüülkoliinesteraasi aktiivsuse pärssimine liikvoris oli 14 rivastigmiin ravi saanud Alzheimer i tõvega patsiendil sarnane atsetüülkoliinesteraasiga saadud näitajale.
Inhibition of butyrylcholinesterase activity in CSF of 14 Alzheimer patients treated by oral rivastigmine was similar to that of AChE.
Butürüülkoliinesteraasi aktiivsuse pärssimine liikvoris oli 14 suukaudset rivastigmiinravi saanud Alzheimer i tõvega patsiendil sarnane atsetüülkoliinesteraasiga saadud näitajale.
Common side effects sore throat, nasal congestion or stuffy nose, cough, diarrhoea, vomiting, stomach ache and too low levels of phenylalanine in blood tests.
Sageli esinevad kõrvaltoimed kurguvalu, ninaturse või kinnisus, köha, kõhulahtisus, oksendamine, kõhuvalu ja liiga madal fenüülalaniini tase vereanalüüsis.
My jaw hurts, my ribs ache, I killed a man back there, and I had to stand by while a harmless guy was killed.
Mu lõuad ja ribid valutavad, ma tapsin äsja inimese ja seisin tegevusetult, kui ohutu mees ära tapeti.
Gastric nausea, vomiting, diarrhoea, intestinal gas or abdominal pain, inflammation of the throat, dry or abnormal sensation in mouth, decreased taste sensation, indigestion, stomach ache
Magu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, soolegaasid või valu, neelupõletik, suukuivus või ebatavaline tunne suus, maitsetundlikkuse alanemine, seedehäire, kõhuvaevus
In healthy young men, an oral 3 mg dose decreases acetylcholinesterase (AChE) activity in CSF by approximately 40 within the first 1.5 hours after administration.
Tervetel noortel meestel vähendab 3 mg suukaudne annus atsetüülkoliinesteraasi (AChE) aktiivsust liikvoris esimese 1, 5 tunni jooksul pärast manustamist ligikaudu 40 .
At the beginning of treatment with IntronA, you may experience a flu like reaction, with fever, fatigue, headache, muscle ache, joint pain and chills rigors.
Ravi algul võib IntronA põhjustada gripitaolisi sümptomeid koos palaviku, väsimuse, peavalu, lihasvalu, liigesevalu ja külmatunde külmavärinatega.
348 At the beginning of treatment with IntronA, you may experience a flu like reaction, with fever, fatigue, headache, muscle ache, joint pain and chills rigors.
Ravi algul võib IntronA põhjustada gripitaolisi sümptomeid koos palaviku, väsimuse, peavalu, lihasvalu, liigesevalu ja külmatunde külmavärinatega.
359 At the beginning of treatment with IntronA, you may experience a flu like reaction, with fever, fatigue, headache, muscle ache, joint pain and chills rigors.
Ravi algul võib IntronA põhjustada gripitaolisi sümptomeid koos palaviku, väsimuse, peavalu, lihasvalu, liigesevalu ja külmatunde külmavärinatega.
370 At the beginning of treatment with IntronA, you may experience a flu like reaction, with fever, fatigue, headache, muscle ache, joint pain and chills rigors.
Ravi algul võib IntronA põhjustada gripitaolisi sümptomeid koos palaviku, väsimuse, peavalu, lihasvalu, liigesevalu ja külmatunde külmavärinatega.

 

Related searches: Ache - Stomach Ache - Muscle Ache - Dull Ache - Tummy Ache - Ache For - Throat Ache - Foot Ache - Y-ache - Caran D'ache -