Translation of "achievement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Achievement
Saavutus
Educational Achievement USE IEA recognition of educational achievement USE recognition of diplomas
Nõukogude Liit õpetajate liit USE õpetajate ühendus tööandjate liit USE tööandjate organisatsioon Euroopa Liitu mittekuuluv riik Lingua lingvistika USE keeleteadus linna USE linnapiirkond linnapiirkond
(achievement of objectives)
(eesmärkide saavutamine)
Achievement of objectives
Eesmärkide saavutamine
ACHIEVEMENT OF RESULTS
TULEMUSTE SAAVUTAMINE
Achievement of results
Tulemuste saavutamine
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
SAAVUTATUD TULEMUSED
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
ACHIEVEMENT OF AIMS
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
It is an achievement.
See on saavutus.
Effectiveness (achievement of objectives)
Tulemuslikkus (eesmärkide saavutamine)
gaps in educational achievement,
haridusalaste puudujääkidega ning
Achievement of the MDGs
Aastatuhande arengueesmärkide saavutamine
Congratulations on that achievement.
Kiidusõnad selle saavutuse eest.
This is an achievement.
See on saavutus.
A stunning achievement, sir.
Võimas saavutus, söör.
Estonia Junior Achievement Eesti SA
Eesti Junior Achievement Eesti SA
Achievement of the roadmap objectives
Juhistes väljendatud eesmärkide saavutamine
Assessment of Achievement of Objectives
Eesmärkide saavutamise hindamine
Assessment of Achievement of Objectives4
Eesmärkide saavutamise hindamine4
Assessment of achievement of objectives5
EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE HINDAMINE5
Full achievement of gender equality.
Täielik sooline võrdõiguslikkus.
Achievement of this Agreement's objectives
Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamine
USE learning standard achievement test
MT (16) BT tööhõive akadeemiline kõrgharidus
ACHIEVEMENT OF THE PROJECTS OBJECTIVES
PROJEKTIDE EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
RECOMMENDATION ONTHE ACHIEVEMENT OFTHE OBJECTIVES
SOOVITUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
the progresstowardsthe achievement ofits objectives
projekti eesmärkidesaavutamisekstehtud edusammud
This was a concrete achievement.
See oli konkreetne saavutus.
That would be some achievement.
Need võiksid olla mõned saavutused.
We must safeguard this achievement.
Meil tuleb seda saavutust kaitsta.
It is a great achievement.
See on suur saavutus.
This is a major achievement.
See on suur saavutus.
This is a significant achievement.
See on suur saavutus.
This is a major achievement.
See on oluline saavutus.
This is a real achievement.
See on tõeline saavutus.
Is porridge a big achievement?
On see pudruga teostatav?
It was an immense achievement.
Tohutu saavutus.
It was an immense achievement.
Tohutu saavutus ikkagi.
Madness does not preclude achievement.
Hullus ei välista saavutusi.
Achievement percentage during year N
70 cm
Assessment of achievement of Sapard objectives2
Sapardi eesmärkide saavutamine ja hindamine2
USE evaluation of students achievement level
MT (15) RT ränne ajutine töö(tamine)
Annual activity report level of achievement of
Eelmise aasta
ACHIEVEMENT OF THE NEWINSTRUMENTS SPECIFIC OBJECTIVES
UUTE VAHENDITE ERIEESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
achievement ofthe overall objectives ofthe CAP.
ÜPP üldeesmärkidesaavutamist.

 

Related searches: Achievement - Target Achievement - Academic Achievement - Sense Of Achievement - Certificate Of Achievement - Goal Achievement - Educational Achievement - Achievement Of Objectives - Major Achievement - Level Of Achievement -