Translation of "acrobat" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acrobat - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acrobat
Akrobaat
Acrobat Reader
Acrobat ReaderGenericName
A real little acrobat.
Tõeline akrobaat.
THE KING'S MARRYING AN ACROBAT !
Kuningas abiellub akrobaadiga!
Will Mikael be an acrobat too?
Kas Mikaelist saab ka akrobaat?
Well, come around here Mr. Gray's not an acrobat.
Tule siia, Mr Gray pole akrobaat.
She bends, cracks and swallows the cherry. An acrobat.
Untranslated subtitle
He's going to be a great acrobat. Or perhaps a juggler who can do the one impossible trick.
Mikaelist saab vägev akrobaat või siis þonglöör, kes sooritab ühe võimatu triki.
Hardly a description of that sexual acrobat who leaves a ttrail of beautiful dead women like blown roses behind him.
Mitte nagu see seksakrobaat, kes jätab maha rrea ilusaid naisi nagu murtud roosid.
Small businesses with a compatible browser and Acrobat Reader version 6.0 or higher can download the software from the internet free of charge.
Väikeettevõtted, kes kasutavad sobivat brauserit ja Acrobat Readeri versiooni 6.0 või värskemat, võivad tarkvara tasuta alla laadida.
Documents should be scanned at a resolution of 300 DPI and wherever possible, in PDF format (images plus text), using Acrobat or Readiris 7 Pro software.
Menetlusdokumendid on soovitatud skaneerida eraldusvõimega 300 dpi ja võimalusel pdf formaadis (kujutis pluss tekst) kasutades Acrobat või Readiris 7 Pro tarkvara.
The recipient s computer must be equipped with suitable software (for example, Acrobat or Readiris 7 Pro) for reception and display of communications from the Registry, which will be transmitted in PDF format.
Saaja arvuti peab kohtusekretäri poolt pdf formaadis saadetavate dokumentide vastuvõtuks ja kuvamiseks olema varustatud sobiva tarkvaraga (näiteks Acrobat või Readiris 7 Pro).

 

Related searches: Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Get Acrobat Reader Button - Get Acrobat Reader - Acrobat Reader - Aerial Acrobat - Adobe Acrobat S Plugin - Circus Acrobat - In Acrobat Pdf Format - Adobe Acrobat Reader Installer -