Translation of "activist" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Activist - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Because he was a human rights activist and an environmental activist.
Sellepärast, et ta oli inimõiguste aktivist ja keskkonnakaitse aktivist.
I was not an activist.
Ma ei olnud aktivist.
There were many activist groups.
Oli hulga aktiivseid gruppe.
She was a human rights activist.
Ta oli inimõiguste aktivist.
The knife! Just look at our activist!
Vaadake nüüd meie aktivisti!
For a human rights activist like me, that remains intolerable.
Minusuguse inimõiguste aktivisti jaoks on see talumatu!
Franak Viačorka is the son of a well known opposition activist.
Franak Viačorka on tuntud opositsiooniaktivisti poeg.
The Jew Frankfurter was the murderer of... National Socialist activist Willeim Gustloff.
Juut Nisson, oli vastutav Münchenis nõukogude vabariigi ajal toimepandud pantvangide loomalikes mõrvades.
How one activist came to learn the answer to the question 'Whose Streets?'
Kuidas üks aktivist leidis vastuse küsimusele Kelle tänavad?
Carina Rönn, aged 44, is an activist in the Nordic fishermen s wives network.
Carina Rönn võitleb kalurite naiste rollitunnustamise eest kalanduses.
Murder of the human rights activist Munir Said Thalib (written declaration) see Minutes
Inimõiguste aktivisti Munir Said Thalibi mõrvamine (kirjalik deklaratsioon) (vt protokoll)
When I made this proposal, I was accused of being a 'green activist'.
Kui ma selle ettepaneku tegin, süüdistati mind, et olen roheline aktivist .
Often we have seen a desire to create martyrs rather than activist action.
Oleme aktivistide tegevuse asemel sageli näinud pigem soovi märtreid tuua.
This time it is the case of the human rights activist Farai Maguwu.
Seekord on tegemist inimõiguste aktivisti Farai Maguwu juhtumiga.
We know now that Europe can unite around an activist, proactive approach to globalisation.
Praegu teame, et Euroopa võib ühiselt omaks võtta aktiivselt probleeme ennetava lähenemise üleilmastumisele.
It concerns Frank Wieczorek, a young opposition activist who was recently expelled from university.
See puudutab Frank Wiecoreki, noort opositsiooniaktivisti, kes hiljuti ülikoolist välja heideti.
Anna Maria Gomes asked about the recent arrest of the opposition activist Mrs Bertukan.
Anna Maria Gomes küsis opositsiooniaktivisti proua Bertukani hiljutise vahistamise kohta.
Personally, I am surprised that there is a very well organised Turkish activist organisation.
Minu jaoks on suureks üllatuseks, et Türgis on olemas väga hästi organiseeritud aktivistide organisatsioon.
ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A. Activist) born 7.10.1963 in Durango (Biscay), identity card No 78.865.693
ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A. tegevliige), sündinud 7.10.1963 Durangos (Biskaia), isikutunnistus nr 78.865.693
ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A. Activist) born 8.11.1957 in Regil (Guipúzcoa), identity card No 15.927.207
ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A. tegevliige), sündinud 8.11.1957 Errezilis (Gipuzkoa), isikutunnistuse number 15.927.207
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. Activist) born 20.12.1977 in Basauri (Biscay), identity card No 45.625.646
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. tegevliige), sündinud 20.12.1977 Basauris (Biskaia), isikutunnistuse number 45.625.646
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. Activist) born 10.1.1958 in Plencia (Biscay), identity card No 16.027.051
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. tegevliige), sündinud 10.1.1958 Plencias (Biskaia), isikutunnistuse number 16.027.051
GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A. Activist), born 29.4.1967 in Guernica (Biscay), identity card No 44.556.097
GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A. tegevliige), sündinud 29.4.1967 Gernikas (Biskaia), isikutunnistuse number 44.556.097
IZTUETA BARANDICA, Enrique (E.T.A. Activist) born 30.7.1955 in Santurce (Biscay), identity card No 14.929.950
IZTUETA BARANDICA, Enrique (E.T.A. tegevliige), sündinud 30.7.1955 Santurtzis (Biskaia), isikutunnistuse number 14.929.950
VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. Activist) born 21.5.1976 in Bilbao (Biscay), identity card No 29.036.694
VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. tegevliige), sündinud 21.5.1976 Bilbaos (Biskaia), isikutunnistus nr 29.036.694
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. Activist) born 20.12.1977 in Basauri (Biscay), identity card No 45.625.646
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA tegevliige), sündinud 20.12.1977 Basauris (Biskaia), isikutunnistus nr 45.625.646
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. Activist) born 10.1.1958 in Plencia (Biscay), identity card No 16.027.051
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA tegevliige), sündinud 10.1.1958 Plentzias (Biskaia), isikutunnistus nr 16.027.051
VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. Activist) born 21.5.1976 in Bilbao (Biscay), identity card No 29.036.694
VALLEJO FRANCO, Iñigo(ETA tegevliige), sündinud 21.5.1976 Bilbaos (Biskaia), isikutunnistus nr 29.036.694
ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A. Activist) born 7.10.1963 in Durango (Biscay), identity card No 78.865.693
ALBERDI URANGA, Itziar (ETA tegevliige), sündinud 7.10.1963 Durangos (Biskaia), isikutunnistus nr 78.865.693
ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A. Activist) born 8.11.1957 in Regil (Guipúzcoa), identity card No 15.927.207
ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA tegevliige), sündinud 8.11.1957 Errezilis (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 15.927.207
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. Activist) born 20.12.1977 in Basauri (Bizcay), identity card No 45.625.646
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA tegevliige), sündinud 20.12.1977 Basauris (Biskaia), isikutunnistus nr 45.625.646
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. Activist) born 10.1.1958 in Plencia (Bizcay), identity card No 16.027.051
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA tegevliige), sündinud 10.1.1958 Plentzias (Biskaia), isikutunnistus nr 16.027.051
GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A. Activist), born 29.4.1967 in Guernica (Biscay), identity card No 44.556.097
GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA tegevliige), sündinud 29.4.1967 Gernikas (Biskaia), isikutunnistus nr 44.556.097
IZTUETA BARANDICA, Enrique (E.T.A. Activist) born 30.7.1955 in Santurce (Biscay), identity card No 14.929.950
IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA tegevliige), sündinud 30.7.1955 Santurtzis (Biskaia), isikutunnistus nr 14.929.950
VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. Activist) born 21.5.1976 in Bilbao (Biscay), identity card No 29.036.694
VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA tegevliige), sündinud 21.5.1976 Bilbaos (Biskaia), isikutunnistus nr 29.036.694
ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A. Activist) born 7.10.1963 in Durango (Biscay), identity card No 78.865.693
ALBERDI URANGA, Itziar (ETA tegevliige), sündinud 7.10.1963 Durangos (Biskaia), isikutunnistus nr 78.865.693
ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A. Activist) born 8.11.1957 in Regil (Guipúzcoa), identity card No 15.927.207
ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA tegevliige), sündinud 8.11.1957 Errezilis (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 15.927.207
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. Activist) born 20.12.1977 in Basauri (Bizcay), identity card No 45.625.646
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA tegevliige), sündinud 20.12.1977 Basauris (Biskaia), isikutunnistus nr 45.625.646
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. Activist) born 10.1.1958 in Plencia (Bizcay), identity card No 16.027.051
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA tegevliige), sündinud 10.1.1958 Plentzias (Biskaia), isikutunnistus nr 16.027.051
GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A. Activist), born 29.4.1967 in Guernica (Biscay), identity card No 44.556.097
GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA tegevliige), sündinud 29.4.1967 Gernikas (Biskaia), isikutunnistus nr 44.556.097
IZTUETA BARANDICA, Enrique (E.T.A. Activist) born 30.7.1955 in Santurce (Biscay), identity card No 14.929.950
IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA tegevliige), sündinud 30.7.1955 Santurtzis (Biskaia), isikutunnistus nr 14.929.950
VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. Activist) born 21.5.1976 in Bilbao (Biscay), identity card No 29.036.694
VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA tegevliige), sündinud 21.5.1976 Bilbaos (Biskaia), isikutunnistus nr 29.036.694
Natalia Estemirova was a human rights activist and a leading researcher, with Memorial, on Chechnya.
Natalja Estemirova oli inimõiguste aktivist ja juhtiv uurija Tšetšeenias õiguskaitsekeskuses Memorial.
(ES) As an activist for a humanist party, I defend human rights in all circumstances.
(ES) Humanistliku partei aktivistina kaitsen ma inimõigusi igas olukorras.
IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E.T.A. Activist) born 25.4.1961 in Escoriaza (Navarra), identity card No 16.255.819
IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E.T.A. tegevliige), sündinud 25.4.1961 Escoriatzas (Navarra), isikutunnistuse number 16.255.819

 

Related searches: Activist Investor - Human Rights Activist - Activist Shareholder - Environmental Activist - Civil Rights Activist - Activist Group - Fellow Activist - Civil Activist - Peace Activist - Activist Approach -