Translation of "actual actual" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actual - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Actual revenue and actual costs
Tegelikud tulud ja kulud
That's the actual fraction or the actual decimal.
See on tegelik murd või siis kümnendmurd.
current actual prices and actual consumption of energy
kehtivad hinnad ja tegelik energiatarbimine
Actual
Busilvex' i soovitatav annus
Actual emissions
Tegelikud heitmed
Actual Pixels
Tegelikud pikslid
Actual effort
Tegelik koormus
Actual cost
Tegelik maksumus
Actual Effort
Tegelik koormus
Actual Cost
Tegelik maksumus
Actual Start
Tegelik algus
Actual Finish
Tegelik lõpp
Actual End
Lõpp
Actual Size
Tegelik suurus
Actual State
Tegelik olekExport hotkey actions in enabled state.
Actual amount
Tegelik summa
Actual commitments
Tegelikud kohustused
Actual expenditure
Tegelikud kulud
Actual information
Aktuaalne teave
Actual participation
Tegelik osalemine
Actual payments
Tegelikud maksed
Actual carrier
Tegelik vedaja
Actual rentals
Tegelikud üürid
2003 (actual)
2003 (tegelik)
2003 actual
2003 tegelik
2000 actual
a tegelik
Actual reporting population
Tegelik andmeid esitav üldkogum
Actual reporting population
Tegelik andmete esitajate koosseis
Actual reporting population
Tegelik andmeid esitav üldkogum
ACTUAL REPORTING POPULATION
TEGELIK ANDMETE ESITAJATE KOOSSEIS
Actual reporting population
rahaloomeasutuste statistiline nimekiri
Rotate actual selection
Valitud kompleksjoone järgimine
Modify Actual Effort
Muuda tegelikku koormust
Actual and planned
Tegelik ja planeeritud
Parsing actual file
fail
other actual receipts
teisi tegelikke laekumisi
3.2 Actual information
3.2 Aktuaalne teave
Actual Percentage(3)
Tegelik protsent(3)
Actual weight guessing! .
Päris kaaluarvamine!
Actual alcoholic strength
Tõend alkoholisisalduse kohta
other actual receipts
teisi tegelikke laekumisi
Actual alcoholic strength
Tegelik alkoholisisaldus
Actual fat content
F517 tegelik rasvasisaldus
Actual production (optional)
Tegelik toodang (ei ole kohustuslik)
Actual recovery date
Tegelik tagasimaksmise kuupäev

 

Related searches: Actual Actual - Actual To Actual Comparison - Actual Actual Basis - Actual Value - Actual Costs - Actual Status - In Actual Fact - Actual Situation - Actual Data - Actual Figures -