Translation of "acute" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acute - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acute exacerbation of chronic bronchitis, Acute sinusitis
kroonilise bronhiidi ägenemine,
acute bronchitis, acute exacerbations of chronic bronchitis
äge bronhiit, kroonilise bronhiidi ägenemine
acute bronchitis, acute exacerbations of chronic bronchitis
äge bronhiit, kroonilise bronhiidi ägenemine
acute bronchitis, acute exacerbations of chronic bronchitis
alumiste kuseteede tüsistumata infektsioonid tsüstiit,
acute effects (acute toxicity, irritation and corrosivity),
akuutsed mõjud (akuutne toksilisus, ärritavus ja söövitavus),
SF(acute) safety factor for acute toxicity.
SF(äge) Ägeda mürgisuse ohutustegur.
Acute exacerbation of chronic bronchitis, Acute sinusitis rod
kroonilise bronhiidi ägenemine, äge sinusiit,
Acute infection of the sinuses (acute bacterial sinusitis)
äge bakteriaalne sinusiit (kõrvalkoobaste põletik)
Acute infection of the sinuses (acute bacterial sinusitis)
kerge kuni mõõduka raskusastmega väikevaagna põletik (seesmiste suguelundite põletik),
Acute
Acute breathlessness
Äge õhupuudus
Acute sinusitis
äge sinusiit
Acute sinusitis,
juhul
Acute pancreatitis
äge pankreatiit
Acute hypersensitivity
Äge ülitundlikkus
pancreatitis acute
äge pankreatiit
hepatitis acute
äge hepatiit
Acute pancreatitis
Väga sage iiveldus, oksendamine, diarröa Sage kõhuvalu, düspepsia, anoreksia Aeg ajalt äge pankreatiit
Acute hypersensitivity
7 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
30 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
53 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
76 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
99 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
122 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
145 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
168 Äge ülitundlikkus
Acute hypersensitivity
191 Äge ülitundlikkus
Acute mastitis.
Äge mastiit.
Acute toxicity
Äge mürgisus
SF(acute)
SF(äge)
TF(acute)
TF(äge)
SF(acute)
SF (äge)
SF (acute)
Lühendite loend
TF(acute)
TF (äge)
acute poisonings
ägedad mürgistused
TF(acute) toxicity factor based on acute toxicity on aquatic organisms.
TF(äge) Mürgisustegur, mis põhineb ägedal mürgisusel veeorganismidele.
TF (acute) Toxicity factor based on acute toxicity on aquatic organisms.
TF (äge) Ägedal mürgisusel põhinev mürgisuse tegur veeorganismidele.
Treatment of acute otitis externa, and acute exacerbation of recurrent otitis externa.
Ägeda väliskõrva põletiku ning gentamütsiinile tundlike bakterite ja mikonasoolile tundlike seente, eriti Malassezia pachydermatis' e põhjustatud krooniliste põletike ägenemise ravi.
Treatment of acute external otitis, and acute exacerbations of recurrent external otitis.
Väliskõrva ägedate põletike ning väliskõrva retsidiveeruva põletiku ägenemiste ravi.
Acute renal failure
Neerude ja kuseteede häired Sage proteinuuria Aeg ajalt äge neerupuudulikkus
Acute Myeloid Leukaemia
Äge müeloidne leukeemia
Acute coronary syndrome
Äge koronaarsündroom
Acute myocardial infarction
Äge südamelihaseinfarkt
Acute liver injury
Erektsiooni häire
Acute liver injury
Psühhiaatrilised

 

Related searches: Acute And Post-acute Care - Acute And Sub-acute - Acute - Acute Care - Acute Angle - Acute Toxicity - Acute Myocardial Infarction - Acute Care Hospital - Acute Kidney Injury - Acute Renal Failure -