Translation of "addition" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Addition - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Addition (forming part of a deletion addition pair).
Lisamine (toimub koos varasemate andmete kustutamisega).
addition
liitmine
Addition
Liitmine
Addition
Liitmine
Addition
Liitmine
Enable Addition
Liitmise lubamine
IN ADDITION ,
Lisaks sellele kasutatakse käesolevas direktiivis järgmisi mõisteid
In addition,
Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid
In addition
Lisaks sellele tähendavad
In addition
Peale selle
In addition
Peale selle kasutatakse järgmisi mõisteid
In addition
Peale selle võib
In addition
Lisaks sellele
In addition
osaliste konverents konventsiooniosaliste konverents
In addition
osaliste konverents konventsiooniosaliste konverents
Matrix addition, or matrix scalar multiplication, or the addition of two transformations.
Maatriksite liitmisel või maatriksite skalaarkorrutisel või kahe kujutise liitmisel.
Closure under addition.
Sulund liitmisega.
Let's define addition.
Defineerime liitmise.
Addition of alcohol
Alkoholi lisamine
Addition of water
Vee lisamine
Addition of water
Vee lisamine
addition of alcohol
c) alkoholi lisamine
(example 1 Addition)
(näide 1 lisamine)
(example 2 Addition)
(näide 2 lisamine)
Addition to the invitation
Lisa kutsele
Addition to the journal
Lisa päevikule
In addition, injection na
30 nm
I get the addition.
Ma saan liitmise.
Your closed under addition.
Suletud liitmise suhtest.
It's close under addition.
See on suletud liitmise suhtes.
That is matrix addition.
See on maatriksite liitmine.
Addition to paragraph 2.5.
Teksti lisamine punkti 2.5.
In addition, any Party
Peale selle vähendavad kõik konventsiooniosalised,
In addition, cooperation shall
Lisaks sellele
B. in addition, for
B. lisaks sellele
In addition, it may
Lisaks võib ta
In addition, the members
Lisaks jagasid kartelli liikmed
In addition there are
Nendele lisanduvad80 sageli käitumisju
In addition to coconut.
Lisaks kookospalle.
In addition, Switzerland shall
Lisaks sellele Šveits
Of addition polymerisation products
harilik kuusk (Picea abies Karst.) või euroopa ehk valge nulg (Abies alba Mill.)
Of addition polymerisation products
lambanahast ja tallenahast
Of addition polymerisation products
Lammaste või lambatallede pärast parkimist või kuivatamiseelsetjärelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad,sh pärgamenditud nahk, villata, laustetud või laustmata, v.a nahkrubriigist 4114
in addition, as appropriate
täiendavalt vastavalt vajadusele
Enable Addition for task generation.
Liitmise lubamine ülesannete genereerimisel.

 

Related searches: In Addition - In Addition To That - Value Addition - Latest Addition - In Addition To The Above - With The Addition Of - In Addition With - And In Addition - New Addition - Valuable Addition -