Translation of "additional" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Additional - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Additional information6.1 Additional Information 6.2 Additional Information Sources 7.
Lisateave6.1 Lisateave 6.2 Lisateabe allikad 7.
Wait an additional Wait an additional
Oodake veel üks
Wait an additional Wait an additional
Oodake veel üks Oodake veel üks
The additional audit imposes additional conditions.
Lisaaudit seab lisatingimusi.
Wait an additional Wait an additional week week
Oodake veel üks nädal
Additional note 8 shall become additional note 7.
Täiendav märkus 8 saab täiendavaks märkuseks 7.
We cannot resolve additional problems without additional resources.
Lisavahenditeta ei ole lisaprobleeme võimalik lahendada.
Additional
Lisavõimalused
Additional
Täiendav
Additional
TäiendavLine spacing type
(additional)
(täiendav)
Additional information
Täiendav teave
Additional information
Täiendav teave 25
Additional information
tagasi algusse
Additional features
Muud turvaelemendid
Additional information
pt . sv
Additional modules
Lisateemad
Additional information
Täiendav teave 1
Additional information
Täiendav teave 2
Additional information
Täiendav teave 3
Additional information
Täiendav teave 4
Additional information
Täiendav teave 6
Additional information
Täiendav teave 57
Additional information
Täiendav teave 89
Additional information
Täiendav teave 50
Additional information
Täiendav teave 58
Additional information
Täiendav teave 75
Additional information
Täiendav teave 88
Additional information
Täiendav teave 90
Additional information
Täiendav teave 91
Additional information
Täiendav teave 95
Additional information
EKP otsus , millega muudetakse 6 .
Additional information
Ettepanek nõukogu määrus ( EL ) nr ...
Additional information
Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta , mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesuks , sealhulgas terrorismi rahastamiseks , kasutamise vältimist
Additional information
es
Additional information
fr Täiendav teave
Additional information
sv Täiendav teave
Additional information
fr
Additional information
pt Täiendav teave
Additional information
Täiendav teave tagasi algusse
Additional information
Rahapoliitika
Additional information
en Täiendav teave
Additional information
EKP institutsioonilised sätted
Additional information
Täiendav teave 5
Additional information
Täiendav teave 77

 

Related searches: Additional Information - Additional Costs - Additional Charge - Additional Skills - Additional Value - Additional Services - Additional Fee - Additional Comments - Additional Work - Additional Features -