Translation of "additive" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Additive - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Additive colors
Aditiivsed värvid
Additive manufacturing
3D printimine
Additive manufacturing
3D printimine
Agronomic additive
Agronoomiline lisaaine
Detergent additive package
Detergendilisandid
Additive (Trade name)
Söödalisand (kaubanimi)
Additive (Trade name)
Söödalisand (kaubanimetus)
3,2 109 CFU g additive (1,6 109 CFU g additive of each bacterium)
vähemalt 3,2 109 CFU g (iga bakterit 1,6 109 CFU g)
3,2 109 CFU g additive (1,6 109 CFU g additive of each bacterium)
3,2 109 CFU g lisandit (1,6 109 CFU g kummagi bakteri lisandit)
Approved food additive (E494).
Lubatud toidulisand (E494).
Approved food additive (E401).
Lubatud toidulisand (E401).
Deregulation of additive legislation
Lisaainete õigusliku reguleerimise piiramine
MIXTURES AND ADDITIVE LEVELS
SEGUD JA SÖÖDALISANDITE SISALDUSED
The feed additive shall
Söödalisand
Registration number of additive
Söödalisandi registreerimis number
Registration number of additive
Söödalisandi registrinumber
Registration number of additive
Söödalisandi registreerimise number
concerning the authorisation of new additive uses, new additive preparation, the prolongation of provisional authorisations and the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs
söödalisandite uute kasutusviiside ja söödalisandeid sisaldavate uute valmististe lubamise, ajutiste lubade pikendamise ning ühe söödalisandi 10 aastaks lubamise kohta
concerning the authorisation of new additives, new additive uses and new additive preparations in feedingstuffs
uute söödalisandite ja söödalisandeid sisaldavate valmististe ning söödalisandite uute kasutusviiside lubamise kohta
Hypokalaemia and quinidine had additive supra additive effects in vitro while potentiation was evident with sotalol.
Hüpokaleemial ja kinidiinil oli in vitro aditiivne supra aditiivne toime, samas kui sotalool võimendas toimet.
as an additive per se,
söödalisandina,
'ADDITIVE LEVELS IN COMPLEMENTARY FEEDINGSTUFFS .
SÖÖDALISANDITE SISALDUSED TÄIENDSÖÖDAS .
The feed additive shall not
Söödalisand ei tohi
3,5 1010 CFU g additive
3,5 1010 CFU g
2,0 1010 CFU g additive
2,0 1010 CFU g
1 1010 CFU ml additive
1 1010 CFU ml
3,5 1010 CFU g additive
3,5 1010 CFU g söödalisandit graanulitena
5 1010 CFU g additive
5 1010 kolooniaid moodustavaid osakesi g lisandi kohta (kaetult)
5 109 CFU g additive
5 109 CFU g lisandit
1 1010 CFU g additive
1 1010 CFU g
1 1011 CFU g additive
1 1011 CFU g söödalisandit
1,0 1010 CFU g additive
söödalisandit 1,0 1010 CFU g
3,5 1010 CFU g additive
söödalisandit 3,5 1010 CFU g
2,0 1010 CFU g additive
söödalisandit 2,0 1010 CFU g
1 1010 CFU ml additive
söödalisandit 1 1010 CFU ml
1 109 CFU g additive
söödalisandit 1 109 CFU g
2 1010 CFU g additive
söödalisandit 2 1010 CFU g
1 1010 CFU g additive
söödalisand 1 1010 CFU g
4 1011 CFU g additive
4 1011 CFU g söödalisandit
5 1010 CFU g additive
5 1010 CFU g söödalisandit
5 109 CFU g additive
5 109 CFU g söödalisandit
1 109 CFU g additive
1 109 CFU g söödalisandit
2 1010 CFU g additive
Saccharomyces cerevisiae preparaat, mis sisaldab vähemalt 2 1010 CFU söödalisandi g
1 1010 CFU g additive
Pediococcus acidilactici preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 1010 CFU söödalisandi g
1 109 CFU g additive
Enterococcus faecium'i preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 109 CFU söödalisandi g

 

Related searches: Additive Manufacturing - Additive Effect - Fuel Additive - Additive Free - Slip Additive - Additive Technology - Are Additive - Additive Package - Additive Process - Additive Layer Manufacturing -