Translation of "administration" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Administration to Administration
Suhtlus ametiasutuste vahel
2 Method of administration for oral administration.
2 Manustamine suukaudne.
22 Method of administration for oral administration.
23 Manustamine suukaudne.
42 Method of administration for oral administration.
44 Manustamine suukaudne.
62 Method of administration for oral administration.
65 Manustamine suukaudne.
Method of administration For oral administration only.
Manustamisviis Ainult suukaudseks manustamiseks.
Subcutaneous administration cannot be substituted for intramuscular administration.
Seega ei ole lihasesisest manustamist lubatud asendada nahaaluse manustamisega.
Route of administration Intraperitoneal administration Local Intratumoral injections
Pakendi sisu (kontsentrat sioon)
Administration
Tegevusharud
administration
haldus
Administration
Administreerimine
Administration
Bronhospasm.
administration
Tugevus
Administration
Manustamine
administration
Pakendi iseloomustus
administration
Manustamistee
administration
Ravimvorm
Administration
(kontsentratsioon)
administration
Manustamistee Pakendi iseloomustus
administration
EU 1 08 500 001
administration
EU 1 07 413 001
Administration
Farmakodünaamilise toime uuringutes ilmnesid pärast ravimi subkutaanset manustamist küülikutele ja koertele oodatud hüpoglükeemilised reaktsioonid.
Administration
Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.
Administration
Iniminsuliin on valmistatud rekombinantse DNA tehnoloogia abil Escherichia coli s.
Administration
Kaasuv haigus võib nõuda sagedasemat veresuhkru mõõtmist.
Administration
Ühe süstepiirkonna piires tuleb süstekohta muuta iga kord.
Administration
protamiininsuliini kristallid lahustuvad pH happelises vahemikus
Administration
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Administration
u nimetus
Administration
(blisterümbriseta)
Administration
Pakendi suurus
Administration
Manustamine
Administration
Halb enesetunne,
Administration
reaktsioonid
administration
Intratekaalne
administration.
lõ toimuma olemasoleva veenitee kaudu kas otse või väikesemahulist (25 või 50 ml) 0, 9 füsioloogilise lahuse kotti kasutades. ba Parenteraalset lahust tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida võõrosakeste ja värvuse muutuse osas. lu gi
administration
nimetus
administration
Manustamisviis
ADMINISTRATION
MANUSTAMINE
administration
EU 1 08 470 004
administration)
korda päevas
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
INIMTERVISHOIUS
administration
Pakendi sisu (kontsentratsioon)
Administration
Antikehade induktsiooni järgselt tuleb (Väljamõeldud) nimetus suukaudset ravi alustada annustest 0, 075 mg kg päevas, manustades kahe eraldi annusena (nt hommikul ja õhtul).

 

Related searches: Administration - Business Administration - Public Administration - Administration Fee - Office Administration - Route Of Administration - Tax Administration - Sales Administration - Master Of Business Administration - General Administration -