Translation of "administrative" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Administrative - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

MT (14) NT administrative level NT administrative structure RT supervision administrative document
BT hariduspoliitika NT varasemate õpingute tunnustamine aktiivõpe
Administrative
Haldusmõju
ADMINISTRATIVE
KEHTIVATEST
Administrative
Spetsialist
Administrative
I peatükk.
Administrative assistants (AST) responsible for administrative and secretarial support.
Haldusassistendid (AST) vastutavad haldus ja sekretariaaditeenuste eest.
Administrative burden The proposed amendments reduce the administrative burden.
Halduskoormus Kavandatud muudatused vähendavad halduskoormust.
Enforcement procedures, administrative proceedings and review of administrative action
teisele lepinguosalisele, eksperdikomisjonidele ja avalikkusele esitatava teabega.
Presence in administrative offices and participation in administrative enquiries
Selliseid haldusuurimisi toimetavad üksnes taotluse saanud asutuse ametnikud.
Presence in administrative offices and participation in administrative enquiries
Viibimine haldusasutuste ametiruumides ja haldusuurimistes osalemine
Administrative expenditure within reference amount47 Technical administrative assistance ( NDA ) 8.2.4 .
Võrdlussummas sisalduvad halduskulud47 Tehniline ja ( liigendamata assigneeringud ) haldusabi 8.2.4 .
Checks and verifications, administrative measures, administrative penalties and their reporting
Kontroll, haldusmeetmed ja karistused ning nendest teatamine
ADMINISTRATIVE COOPERATION
HALDUSKOOSTÖÖ
administrative cooperation.
halduskoostöö.
Administrative Services
Haldusteenuste osakond
Administrative access
Administraatori õigused
Administrative boundary
Halduspiir
Administrative expenditure
Halduskulud
Administrative expenditure
Halduskulud
Administrative expenditure
Halduskulud
Administrative expenditure
Halduskulud
'Administrative expenditure'
Halduskulud
Administrative appeals
Halduslik edasikaebamine
ADMINISTRATIVE APPROPRIATIONS
HALDUSASSIGNEERINGUD
ADMINISTRATIVE APPROPRIATIONS
HALDUSASSIGNEERINGUD ...
Administrative arrangements
Halduskokkulepped
Administrative assistants
Haldusassistendid
Administrative barriers
Haldustõkked
Administrative burden.
Halduskoormus.
Administrative burdens
Halduskoormus
Administrative capacity
Haldussuutlikkus
administrative checks.
halduskontrollid.
Administrative controls
Halduskontroll
administrative cooperation,
halduskoostöö
Administrative cost
Halduskulud
Administrative costs
halduskuludele
Administrative costs
Halduskulud
Administrative costs.
Halduskulud.
administrative costs
halduskulud
Administrative enquiries
Haldusuurimine
Administrative exchanges
Ametnike vahetus
Administrative exp.
Halduskulud
Administrative Expenditure
Halduskulud
Administrative expenditure
Halduskulud
Administrative Expenditures
Halduskulud

 

Related searches: Administrative Administrative Part - Administrative Assistant - Administrative Support - Administrative Burden - Administrative Tasks - Administrative Staff - Administrative Receiver - Administrative Law - Administrative Work - Administrative Expenses -