Translation of "adopt a style" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adopt - translation : Adopt a style - translation : Style - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

To install a style, click Install.... Select an archive file containing the style. To delete a style, select a style in the list and click Delete.
Stiili paigaldamiseks klõpsa Paigalda... Vali stiili sisaldav arhiivifail. Stiili kustutamiseks vali nimekirjas stiil ja klõpsa Kustuta.
style style
style stiil
Under the heading Style, a border style can be selected
Stiil võimaldab valida piirde stiili
A style using alphablending
Alfablendingut kasutav stiilName
A Egyptian style background
Egiptuse stiilis taustDescription
Add a new style
Lisa uus stiil
A Cokoon Style Theme
Cokooni stiili teemaName
A new driving style.
Uus sõidustiil.
It's a new style.
See on uus stiil.
It's a special style.
See on eriline.
The Canon profile extension betray the target style F for Faithful Style, L for Landscape Style, N for Neutral Style, P for Portrait Style, S for Standard Style.
Canoni profiili laiend annab märku sihtstiilist F on Faithful ehk tõetruu, L Landscape ehk maastik, N Neutral ehk neutraalne, P Portrait ehk portree, S Standard ehk standardstiil.
Choose a suitable grid style.
Vali sobiv alusvõrgustiku stiil.
A simple and clean style
Lihtne ja puhas stiilComment
Style that uses the Windows Vista style engine
Windows Vista stiilimootorit kasutav stiilName
Style that uses the Windows XP style engine
Windows XP stiilimootorit kasutav stiilName
Style.
Stiil.
style
stiil
Style
StiilName
Style
StiilComment
Style
Stiil
Style
Stiil
Style
SIGTTOU
Style
Stiil
Add a new mbox style mailbox
Lisa uus mbox stiilis postkast
Add a new Maildir style mailbox
Lisa uus Maildir stiilis postkast
Add a new MH style mailbox
Lisa uus MH stiilis postkast
A style cannot inherit from itself.
Stiil ei saa võtta omadusi üle iseendalt.
Yes, but there's a certain style.
Jah, aga see kleit... Mul on uus auto.
And a fantastic sense of style.
Ja fantastiline stiilitunnetus.
Sure show a sense of style.
See on stiilne.
Development style for searching accelerator and style guide conflicts
Arendusstiil kiirklahvi ja stiilijuhendi konfliktide leidmiseksName
Five, a new style for a new me.
Viiendaks stiilimuutus.
To change styles, simply click on the style name, and a preview of the style will be displayed in the preview box below the style list.
Stiili muutmiseks klõpsa selle nimel ning nimekirjakasti all eelvaatluse alal võid näha, milline see välja näeb.
There is a line end style conflict. Please choose the line end style manually. File not saved.
Tekkis realõpu stiili konflikt. Palun vali realõpu stiil käsitsi. Faili ei salvestatud.
A metal style theme with bouncing balls
Metalne põrkuvate pallidega teemaName
A style with this name already exists.
Selle nimega stiil on juba olemas.
Dress in a conventional and comfortable style.
Kandke tavalisi ja mugavaid rõivaid.
I thought his was a strange style.
Mõtlesingi, et tema stiil oli imelik.
That shows a certain sense of style.
See näitab kindlat stiili.
Period Style
Ajastu Stiil
Image style
Tõmmise stiil
Control Style
Juhtimislaad
Application Style
Rakenduse laad
Image style
Pildi paigutus
Tag Style
Sildistiil

 

Related searches: Adopt A Style - Style To Adopt - Adopt Style - Adopt A Driving Style - Adopt A Healthier Life Style - Adopt - Adopt A Resolution - Adopt A Law - Adopt Measures - Adopt An Approach -