Translation of "adoption" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(b) decisions on adoption, measures preparatory to adoption, or the annulment or revocation of adoption
b) lapsendamisotsused, lapsendamisega seotud ettevalmistavad meetmed või lapsendamise kehtetuks tunnistamine või tühistamine
ADOPTION
KINNITAMINE
Adoption
Vastuvõtmine
adoption
lapsendamine
Adoption 2005.
Vastuvõtmine 2005.
Adoption allowance
lapsendamistoetus
Adoption date
Vastuvõtmise aeg
ADOPTION APPROVAL
KINNITAMINE
Adoption approval
Kinnitatakse
Commission adoption
Komisjoni poolt vastu võetud
Foreseen adoption
Eeldatav vastuvõtmise aeg
Final adoption
Lõplik otsus
By adoption.
Adopteeritud.
(b) Adoption allowance.
b) Lapsendamistoetus.
(b) Adoption allowance.
b) Lapsendamistoetus.
Adoption and review
Vastuvõtmine ja läbivaatamine
Adoption December 2005.
Vastuvõtmine detsembris 2005.
Adoption end 2005.
aasta lõppu.
Adoption foreseen 2006.
Vastuvõtmine on kavandatud 2006.
Adoption foreseen 2007.
Vastuvõtmine on kavandatud 2007.
Adoption of the
Päevakorra kinnitamine
Adoption approval of
Kinnitatakse
Child adoption allowance
lapsendamistoetus
Clause 4 Adoption
Klausel 4 Vastuvõtmine
Date of adoption
Vastuvõtmise kuupäev
Euro adoption date
Euro kasutuselevõtu kuupäev
Euro adoption date
Eurole ülemineku päev
Foreseen adoption date
Eeldatav vastuvõtmise kuupäev
Adoption and publication
Vastuvõtmine ja avaldamine
Adoption of orders
Määruse vastuvõtmine
Maternity and adoption
Rasedus ja sünnitus ning adopteerimine
Adoption and review ...........................................................................
Vastu v õ t m in e ja läbi v a a tamine
Preparation and adoption .....................................................................
K o os tamine ja vastu v õ t m in e
Adoption and review
Vastu v õ t m in e ja läbi v a a tamine
Adoption of acts
Aktide vastuvõtmine
Adoption of instruments
Töödokumentide vastuvõtmine
Adoption of decisions
Otsuste vastuvõtmine
Content and adoption
Sisu ja vastuvõtmine
Adoption of technical standards
Tehniliste standardite vastuvõtmine
ADOPTION OF THE OPINION
ARVAMUSE VASTUVÕTMINE
Adoption by the Section
Sektsioon
Adoption by the subcommittee
Vastuvõtmine allkomitees
Adoption foreseen in 2005.
Vastuvõtmine on kavandatud 2005.
Adoption foreseen in 2006.
Vastuvõtmine on kavandatud 2006.
ADOPTION OF A RESOLUTION
RESOLUTSIOONI KINNITAMINE

 

Related searches: Adoption - Adoption Rate - User Adoption - Technology Adoption - Market Adoption - Widespread Adoption - Product Adoption - Early Adoption - Cloud Adoption - Adoption Leave -