Translation of "adroit" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adroit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Very adroit, Mr. Leslie.
Väga osavalt, hr. Leslie.
And I admit I may not be adroit and understanding enough
Ja tunnistan, et ehk ei ole ma piisavalt nutikas ja arusaav.
Madam President, may I congratulate you on the deft, adroit and sensitive way in which you have exercised the prerogatives of the Chair.
Austatud juhataja, lubage mul avaldada teile kiitust selle eest, kui osavalt, nobedalt ja tundlikult te olete kasutanud juhataja eesõigusi.
There is an enormous potential for growth in this area, and it could be better unlocked through adroit and intelligent collaboration between the Member States and the Community institutions.
Antud valdkonnas on tohutu kasvupotentsiaal ning selle saaks avada paremini liikmesriikide ja ühenduse institutsioonide vahelise osava intelligentse koostöö kaudu.

 

Related searches: Adroit - Adroit Manner - Is Adroit -