Translation of "adultery" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You shall not commit adultery.
14
Neither shall you commit adultery.
18
Thou shalt not commit adultery.
14
Neither shalt thou commit adultery.
18
You who say a man shouldn't commit adultery. Do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
Everyone who divorces his wife, and marries another, commits adultery. He who marries one who is divorced from a husband commits adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
I commit adultery about every two minutes maybe.
Ma sooritan abielurikkumist iga 2 minuti tagant, umbes.
Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
I swear, that looks like a ritualistic punishment for adultery.
See näib nagu rituaalkaristusest seksuaalkuriteos. See ta ongi.
I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery and he who marries her when she is divorced commits adultery.
Aga Ma ütlen teile Kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu.
And in case of adultery what happens to the pop marriage?
Mis juhtub, kui embkumb petab?
'The man who commits adultery with another man's wife, even he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
10
And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
10
A wife who commits adultery! who takes strangers instead of her husband!
32
For he who said, Do not commit adultery, also said, Do not commit murder. Now if you do not commit adultery, but murder, you have become a transgressor of the law.
Sest See, Kes on öelnud Sa ei tohi abielu rikkuda! , on ka öelnud Sa ei tohi tappa! Kui sa nüüd ei riku abielu, aga tapad, siis oled saanud käsust üleastujaks.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Sest See, Kes on öelnud Sa ei tohi abielu rikkuda! , on ka öelnud Sa ei tohi tappa! Kui sa nüüd ei riku abielu, aga tapad, siis oled saanud käsust üleastujaks.
If a woman herself divorces her husband, and marries another, she commits adultery.
Ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu!
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
Aga Mina ütlen teile, et igaüks, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast, see teeb, et naisega abielu rikutaks, ja kes iganes lahutatud naisega abiellub, rikub abielu.
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
Aga Ma ütlen teile Kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu.
they told him, Teacher, we found this woman in adultery, in the very act.
ning ütlesid Temale Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt!
But as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband!
32
He said to them, Whoever divorces his wife, and marries another, commits adultery against her.
Ja Ta ütles neile Kes iganes oma naise enesest lahutab ja v
Now the works of the flesh are obvious, which are adultery, sexual immorality, uncleanness, lustfulness,
Aga liha teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kiimalus,
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
ning ütlesid Temale Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt!
Now the works of the flesh are manifest, which are these Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Aga liha teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kiimalus,
Nothing happened to the men, but the girl was sentenced for adultery under Sharia law.
Meestega ei juhtunud midagi, kuid tüdruk mõisteti vastavalt šariaadiseadusele abielurikkumises süüdi.
There is cursing, lying, murder, stealing, and committing adultery they break boundaries, and bloodshed causes bloodshed.
2
In Iran the death penalty applies in cases of blasphemy, apostasy, adultery and prostitution, amongst others.
Iraanis kohaldatakse surmanuhtlust muu hulgas jumalateotuse, usust taganemise, abielurikkumise ja prostitutsiooni eest.
For they have committed adultery, and blood is in their hands and with their idols have they committed adultery and they have also caused their sons, whom they bore to me, to pass through the fire to them to be devoured.
37
That they have committed adultery, and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery, and have also caused their sons, whom they bare unto me, to pass for them through the fire, to devour them.
37
The scribes and the Pharisees brought a woman taken in adultery. Having set her in the midst,
Seal kirjatundjad ja variserid tõid Tema juure naise, kes oli tabatud abielurikkumiselt. Ja nad panid ta keskpaika seisma
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding he that doeth it destroyeth his own soul.
32
And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.
Ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu!
By swearing, and lying, and killing, and stealing, and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood.
2
And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.
Ja Ta ütles neile Kes iganes oma naise enesest lahutab ja v
He who commits adultery with a woman is void of understanding. He who does it destroys his own soul.
32
Sixty two states apply the death penalty, sometimes for non violent crimes such as adultery, tax evasion, prostitution or homosexuality.
Surmanuhtlust rakendab kuuskümmend kaks riiki, mõnikord ka mittevägivaldsete kuritegude, näiteks abielurikkumise, maksude vältimise, prostitutsiooni või homoseksuaalsuse eest.
However, as the resolution points out, it is worrying that there is new legislation seeking to retain it for adultery.
Siiski, nagu resolutsioon märgib, on murettekitav, et on uus seadus, mis püüab seda abielurikkumiste puhul säilitada.
If this man had discovered his wife in flagrant adultery, then yes, gentlemen of the jury, he might have killed.
Oleks ta naise teolt tabanud, võibolla ta oleks ta tapnud, härrad kohtunikud.
You know the commandments 'Don't commit adultery,' 'Don't murder,' 'Don't steal,' 'Don't give false testimony,' 'Honor your father and your mother.'
Käsud sa tead Sa ei tohi abielu rikkuda sa ei tohi tappa sa ei tohi varastada sa ei tohi valet tunnistada sa pead oma isa ja ema austama!
Twenty years ago a British TV documentary similarly recounted a story of a Saudi princess who was publicly executed for adultery.
Kakskümmend aastat tagasi jutustati Briti TV dokumentaalfilmis sarnast lugu Saudi printsessist, kes hukati avalikult abielurikkumise eest.
It happened through the lightness of her prostitution, that the land was polluted, and she committed adultery with stones and with stocks.
9
And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery and when they had set her in the midst,
Seal kirjatundjad ja variserid tõid Tema juure naise, kes oli tabatud abielurikkumiselt. Ja nad panid ta keskpaika seisma
having eyes full of adultery, and who can't cease from sin enticing unsettled souls having a heart trained in greed children of cursing
nende silmad õhkuvad abielurikkumisest ja nende iha ei lakka nemad ahvatlevad kinnitamatuid hingi, neil on ahnusega vilunud süda, nad on needuse lapsed!

 

Related searches: Adultery - Commit Adultery - Committing Adultery - Alleged Adultery - Charged With Adultery - Committed Adultery - Adultery With - Guilty Of Adultery - Taken In Adultery - Thou Shalt Commit Adultery -