Translation of "advance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advance, advance, never retreat.
Edasi, edasi, iialgi taganeda.
Advance Licence Advance Release Orders (ARO) Scheme
Eellubade eelnevate vabastusotsuste skeem
Advance
Ennak
Advance!
Liigume edasi!
VisualBoy Advance
VisualBoy Advance
Auto Advance
Automaatne edasiliikumine
Advance every
Edasiliikumise intervall
Advance every
Edasiliikumise intervall
Advance funding
Ettemakse
Advance payment
Ettemakse
Advance payments
Ettemaksed
The advance
Ettemakse
Thespians, advance!
Thespianid, edasi!
Spartans... advance!
Spartalased... edasi!
In advance.
Ettemaksuga.
Battalion, advance!
Pataljon, edasi!
Driver, advance.
Juht, sõidame.
In advance.
Ettemaksuks.
Advance rulings
Iga liige teeb kogu vajalikku teavet sisaldava kirjaliku taotluse esitajale mõistliku tähtaja jooksul teatavaks eelotsuse.
Advance Rulings
Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded
(ADVANCE RULINGS)
Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT MIN(13) 36, WT L 911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi ettevalmistuskomitee ) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi leping ) raames võetud A kategooria kohustuste kohta.
Advance rulings
Artikkel 6.11
Advance utilisation
Eelnev kasutamine
ADVANCE NOTIFICATION
EELTEADE
Réunion rice subsidy fixed in advance on . . . (date of advance fixing)
Réunion rice subsidy fixed in advance on (date of advance fixing),
advance its objectives,
taotleda liidu eesmärke,
Game Boy Advance
Game Boy Advance
Payable in advance?
Võlad ette?
Advance data deletion
Andmete ennetähtaegne kustutamine
Advance Pricing Agreements.
Siirdehindade eelkokkulepped
Advance data erasure
Andmete varasem kustutamine
advance its objectives,
taotleda liidu eesmärke,
Did you advance?
Kas te läksite rünnakule?
Right flank, advance!
Parem tiib, edasi!
Granted in advance!
Ette garanteeritud.
Payment in advance.
Maksad ette.
And advance freely.
Kõik sisse. Kõik sisse?
Advance to defend.
Üleminek kaitsele.
Advance payment fee
Ettemakse
Advance payment fee
Laevaomanike makstavad tasud arvutatakse püütud tonni eest kehtestatud maksumäära alusel järgmiselt
Advance licence scheme,
eellubade kava (Advance Licence Scheme ALS)
Alimony advance under the Act on Proceedings Against Alimony Debtors and Alimony Advance.
Alimentide ettemakse vastavalt alimendivõlgnike vastaste menetluste ja alimentide ettemaksete seadusele.
The Party issuing an advance ruling may modify or revoke an advance ruling
Maltakeelne tekst
In English Réunion rice subsidy fixed in advance on (date of advance fixing)
Inglise keeles Réunion rice subsidy fixed in advance on (date of advance fixing)
Game Boy Advance emulator
Game Boy Advance emulaator

 

Related searches: In Advance - Thank You In Advance - Thanks In Advance - Advance Payment - Advance Notice - Many Thanks In Advance - Thank You Very Much In Advance - Well In Advance - Advance Purchase - Payment In Advance -