Translation of "adventure tourism" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adventure - translation : Adventure tourism - translation : Tourism - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Mountain Adventure
MägiseiklusDescription
ADVENTURE I.
SEIKLUS I.
ADVENTURE Il.
ADVENTURE II.
Adventure, Sir.
Seiklusi, söör.
Adventure. Heh!
Seiklus.
Abe's Amazing Adventure
Abe'i imeline seiklus
Young frog's adventure
Noore konna seiklused
Adventure follows you.
Seiklused lausa jumaldavad teid.
What an adventure.
Küll oli ikka seiklus!
A little adventure.
Väike piltidega seiklus.
An interstellar adventure game
Tähtedevaheline seiklusmäng
Here's to our adventure.
Siit algab meie seiklus. Terviseks.
Time for African Adventure.
Aafrika seiklus algab.
3D adventure and roleplaying game
Ruumiline seiklus ja rollimäng
Interpreter for several adventure games
Mitmete seiklusmängude interpretaator
You'll find adventure and sport
Leiad seiklusi ja sporti.
They tell of great adventure.
Nad jutustavad meile põnevatest seiklustest.
Let's have one big adventure.
Suur seiklus algab.
(singing) Now Your adventure begins.
Teie seiklus algab nüüd.
Going off to your adventure...
Põrutades oma seiklusele...
And I had an adventure
Aga mul oli selline lugu... Noh?
Look, it'll be an adventure.
Vaata, see saab olema seiklus.
Ready for Ridley's great adventure?
Oled valmis Ridley seikluseks?
ADVENTURE I. A SCANDAL IN BOHEMlA
ADVENTURE I. skandaal BOHEMIA
It's money and adventure and fame.
See on raha ja seiklus ja kuulsus.
Where s your sense of adventure?
Kuhu su seiklusjanu on kadunud?
...when my adventure began in Atlanta.
Minu seiklus algas Atlandil.
To a professor, adventure is glamour.
Olen otsustanud seiklema hakata.
Of course, the adventure goes on.
Muidugi. See on seiklus.
Where's your sense of adventure, James?
Kus su seiklusejanu on, James?
Sylvia, we're going on an adventure.
Sylvia, läheme natuke seiklema.
So, tomorrow begins your greatest adventure.
Nii, homme algab meie suur seiklus.
The Egrensis Euregio has set up a network of cycle routes in the border area of Bohemia Bavaria Saxony Thuringe, covering 500 km and combining sport, tourism, culture and adventure.
Euregio Egrensis lõi Böömimaa, Baieri, Saksimaa ja Tüüringi piiri ääres 500 km pikkuse jalgrattateede võrgu, mille eesmärgiks on edendada sporti, turismi ning kultuuriliste vaatamisväärsuste populaarsust.
He wants an adventure with Thérése Leduc.
Ta tahtis seiklust Thérése Leduciga.
Is this the end of our adventure?
Kas see on meie seikluse lõpp?
Each trip was an excursion, was an adventure.
Iga selline käik oli avastusretk, seiklus.
But where would that leave sensuality and adventure?
Aga tundlikkus ja seikluslikkus?
But, Mother, it was such a wonderful adventure.
Oh, aga ema... see oli imeline seiklus.
I managed the rest of the adventure alone.
Edasi tulin ise toime.
I'm sure you enjoy this life of adventure.
Ma olen kindel, et sa naudid seda seikluslikku elu.
Is this the adventure you've planned for me?
Kas see ongi seiklus, mille te mulle planeerisite?
Lost in An interactive language learning adventure on DVD
Lost in interaktiivne keeleõppeseiklus DVD l
Today, a new chapter in our European adventure opens.
Täna avaneb meie Euroopa seikluse uus peatükk.
I mean, we're embarked on a great adventure, gentlemen.
Meid ootab suur seiklus, härrased!
I am not very much vexed at this adventure.
Ma pole eriti vaimustunud sellisest seiklusest.

 

Related searches: Adventure Tourism - Adventure Tourism Destination - Soft Adventure Tourism - Adventure - Sense Of Adventure - Spirit Of Adventure - Adventure Sports - Adventure Park - Outdoor Adventure - Go On An Adventure -