Translation of "advise" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advise - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advise us.
Öelge meile.
Will advise. Roger.
Annan teada.
And advise us.
Anna meile nõu.
Advise Admiral Yamaguchi.
Informeerige admiral Yamaguchit.
I would not advise.
Ma ei soovitaks. 300 nädalas.
I advise you D'Artagnan,
Nõuanne Teile, D Artagnan!
I advise you to...
Soovitan sul...
I'd advise against that.
Ma ei soovitaks sinna minna.
Will check and advise.
Vaatame järgi ja anname teada.
I wouldn't advise that.
Ma ei soovitaks seda.
I advise caution, Captain.
Soovitan ettevaatust, kapten.
Your doctor will advise you.
Teie arst annab teile sellekohast nõu.
Your doctor will advise you.
Arst annab teile nõu.
Your doctor will advise you.
Arst juhendab teid vastavalt.
Accountancy, tax and legal advise
Raamatupidamis , maksualane ja juriidiline nõustamine
Wouldn't advise that, Mrs. Lampert.
Ei saa teile seda soovitada, pr. Lampert.
I advise you to reconsider.
Siis soovitan teid alla anda.
No, I wouldn't advise that.
Ma ei soovitaks seda.
I'd advise against it, Martha.
Ma soovitan seda mitte teha.
Advise when ready to copy.
Andke teada, kui olete valmis üles kirjutama.
Advise when ready to copy.
Teatage, kui olete valmis üles kirjutama.
Will advise Nevada Highway Patrol.
Teavitame Nevada kiirteepatrulli.
Now, please advise me immediately.
Palun nõustage mind otsekoheselt.
I want your honest advise.
Ma vajan sinu siirast nõuannet.
Advise your physician in case of
Teavitage oma arsti, kui teil
Advise you to come out now.
Soovitan sul baasi naaseda. Vastu vőetud.
advise Member States, through appropriate channels.
teavitab asjakohaste kanalite kaudu liikmesriike.
advise Member States, through appropriate channels
teavitab asjakohaste kanalite kaudu liikmesriike
No matter what my directors advise,
Ära puuduta!
I advise you to stay home.
Soovitan teil koju jääda.
Mr. Wendice, I should advise you
Hr Wendice, annan teile nõu...
Mr. President? If I may advise.
Härra president, kui ma tohin nõu anda...
What is there to advise, pedlar?
Mida anda nõu kaupmehele?
Advise when approach lights in sight.
Teatage, kui näete lähenemistulesid.
How will you advise the president?
Mida mõtlete presidendile öelda?
I advise them to be thrifty.
Soovitan neil kokkuhoidlik olla.
Advise we are attempting further communication.
Soovitan proovida veel kommunikeeruda.
doxorubicin (your doctor can advise you here).
selles osas nõu anda).
Advise immediately your doctor or your pharmacist.
Informeerige kohe oma arsti.
(j) advise on the dissemination of results.
(j) anda nõu tulemuste levitamise kohta.
advise Member States, through appropriate channels and
teavitab asjakohaste kanalite kaudu liikmesriike ning
I would advise you not to interfere.
Soovitan mitte sekkuda.
Advise me if my terms are acceptable.
Anna teada, kas mu nõudmised on vastuvõetavad.
I wouldn't advise it, but you're welcome.
Ega ma ei soovita, aga oled oodatud.
No, I'd advise you not to, Colonel.
Teie asemel ma ei liigutaks, kolonel.

 

Related searches: Advise - Please Advise - Kindly Advise - Strongly Advise - Advise You - Advise About - Could You Advise - Advise Against - We Advise - Please Advise How -