Translation of "affair" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Affair - translation :
Asi

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Love affair.
Afäär!
That's my affair.
See on minu isiklik asi.
That's your affair!
Oma asi!
That's my affair.
See on minu asi.
Take this affair.
Ma saan sellest aru, söör.
This is Huw's affair.
See on Huwi rida.
My one love affair
Mu ainus armuafäär
What kind of affair?
Mis afäär?
Not a love affair.
Ei, mitte armulugu.
Darling, it's my affair.
Kullake, see on minu afäär!
This is our affair.
Jäta see meile ja tegele oma asjadega.
To our love affair.
Meie afääri terviseks.
It's no simple affair
Miks te ei võiks mõistlikult käituda?
Whoever grieves knows in that moment It's a very private affair, a deeply private affair.
Kes on leinas, teab sel hetkel see on väga isiklik asi, sügavalt isiklik asi.
We're not having an affair.
Meil ei ole afääri. Ta on abielus.
How is our affair progressing?
Kuidas meie asi edeneb?
Building that identity was everybody's affair.
See on kõigi ülesanne.
Mediterraneanfishing is mainly a family affair.
Kalur on tavaliselt oma laevaja oma varustuse omanik.
Is that any of your affair?
See ei ole sinu asi.
This is not your affair, boy.
See ei ole sinu võitlus, poiss!
Actually, I knew about the affair.
Tegelikult ma teadsin seda armulugu.
Then the affair won't come off?
Siis ei saa asja?
And what news of our affair?
Ja mis uudist on meie asjas?
No governments are innocent in this affair!
Ükski valitsus ei ole selles asjas süütu!
No, no, this isn't a love affair.
Ei, see pole miski armulugu.
This is a very strange love affair.
See on väga kummaline armuseiklus.
I want you to drop this affair.
Tahan, et asjast loobute
After each affair, a nice clean break.
Peale iga afääri on väikest vaheldust vaja.
Do you enjoy this kind of affair?
Kas sulle meeldib selline elu? Jah, meeldib.
Certainly, it will be a big affair.
Muidugi. See hea asi pole eriti kallis.
It's a top secret affair of State!
Riikliku tähtsusega asi. Võidakse taga ajama hakata. Hästi, viin teid linna.
Paulette has an affair with a florist.
Paulette'il on lillemüüjast armuke.
Also, your love affair is over, too.
Samamoodi ka sinu armuafäär!
How she gets them, is her affair.
Kuidas ta need kätte saab, on tema mure.
If you believe otherwise, that is your affair.
Kui teie olete teistsugusel seisukohal, siis on see teie asi.
Certainly nothing to do with this bombing affair.
Sellel ei ole midagi pistmist tolle pommiga seal.
What the girl does here is our affair.
Pole teie asi, mis ta siin teeb.
Benjamin are you having an affair with someone?
Benjamin, kas sul on kellegagi romaan?
Your affair with Bee is everything I abhor.
Sinu afäär Beega see on kõik mida jälestan.
You're having an affair with your college professor!
Sul on afäär oma kõrgkooli professoriga.
Shall we make him judge in this affair?
Kas võiksime kutsuda ta kohtunikuks selles asjas?
My servant is an accomplice in this affair?
Minu teenija on segatud sellesse afääri?
This is not an everyday situation, an everyday affair.
See ei ole igapäevane sündmus.
This was only the beginning of the whole affair!
See oli alles kogu loo algus!
The Porsche affair is very significant in this regard.
Selles suhtes on Porsche juhtum väga märkimisväärne.

 

Related searches: Love Affair - Family Affair - Have An Affair - Extramarital Affair - Casual Affair - Spy Affair - Love Affair With - Illicit Affair - Spying Affair - Affair Of The Heart -