Translation of "aggrandisement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aggrandisement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I can appreciate that to do so would endanger the tactical approach and strategic target he set himself from the outset, namely political self aggrandisement.
Ma mõistan, et niisugune tegevus ohustab tema algusest peale kavandatud taktikalist lähenemist ja strateegilist sihti, nimelt enda poliitilise tähtsuse tõstmist.
Those in favour and against independence are mainly concerned about each decision setting a precedent for other regions and about the risk of the European Union indulging in self aggrandisement as a result.
Iseseisvuse toetajad ja vastased tunnevad peamiselt muret selle pärast, et iga otsus loob pretsedendi teistele regioonidele, ning ohu pärast, et Euroopa Liit tähtsustab end selle tagajärjel lubamatult üle.
If, instead of spending these trillions on yet further aggrandisement of our debt, if we had given that back to the people in tax cuts, think what a stimulus effect that would have had.
Kui oleksime need triljonid raiskamise ja meie võla veelgi suuremaks ajamise asemel andnud maksude kärpimise kujul tagasi inimestele, siis mõelge vaid, millist stimuleerivat mõju see avaldanud oleks.

 

Related searches: Aggrandisement - Self-aggrandisement -