Translation of "aglow" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aglow - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I'm all aglow
Ma säran üleni
We're all aglow.
Me kõik hõõgume.
With frost all aglow.
Ta rõõmsal meelel meid kõiki tervitab.
Look at us. We're all aglow!
Vaadake meid.
Be still. My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.
Mu aju on hiilgamas keerlevatest, kaduvate sõlmedega mõtteist pikeerides läbi kosmilise leiutamise auru.
While you can still view the city s older history in the medieval survivors of Alexander Platz, there are many diverse examples of architectural styles in the city to keep your eyes aglow.
Kuigi Alexanderplatzi üksikud keskajast säilinud hooned annavad edasi paiga vanemat ajalugu, on linnas väga palju näiteid erinevatest arhitektuuristiilidest, mis köidavad aina teie tähelepanu.

 

Related searches: Aglow - Are Aglow -