Translation of "agree agree agree" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agree - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You agree? I agree.
Olen nõus.
If they would agree, I would agree.
Kui nemad on nõus, olen mina ka nõus.
Agree!
Nõus!
Agree!
Nõus.
Agree?
Tahad, eks?
Member of the Commission. (FR) I agree, I agree.
Nõustun, nõustun.
HEREBY AGREE
ON KÄESOLEVAGA KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES
I agree.
Ma olen sellega nõus.
I agree.
Ma arvan sama.
You agree?
Nõustud?
You agree?
Nõus?
I agree!
Täiesti nõus!
I agree.
Nõustun.
I agree.
Ma olen täiesti nõus.
I agree.
Nõus.
We agree.
Me nõustume sellega.
I agree.
Olen nõus.
I agree.
Olen sellega nõus.
I agree.
Nõustun nendega.
We agree.
Oleme sellega nõus.
I agree.
Olen sellega nõus!
I agree.
Täiesti nõus.
I agree.
Ma arvan sedasama.
I agree.
Ma usun ka.
I agree!
Ma pole neid kohti kunagi näinud!
I agree.
Seda küll.
I agree!
Nõus.
I agree!
Nõus.
I agree.
Ma arvan ka niimoodi.
I agree.
Õige! Nõus.
I agree, I agree, but is old man Klaus still alive?
Olen nõus, olen nõus, kuid kas vanamees Klaus elab veel?
60 strongly agree
60 täiesti nõus
I cannot agree.
Ma ei ole nõus.
I quite agree.
Olen üsna nõus.
You must agree.
Te peate nõusse jääma.
I didn't agree.
Mina ei olnud nõus.
Would you agree?
Kas te nõustute?
Don't you agree?
Kas sa ei arva nii?
So we agree.
Nii, et oleme nõus.
Don't you agree?
Sa pole nõus?
I agree, General.
Ma olen sinu poolel, kindral.
I quite agree.
Täiesti nõus.
I quite agree.
Olen täielikult nõus!
Don't you agree?
Pole nőus?
And I agree.
Ja ma nõustun.

 

Related searches: Agree, Agree, Agree - Agree To Agree - Strongly Agree Agree Disagree - Strongly Agree, Agree - Totally Agree Agree - Agree Or Strongly Agree - Agree Agree Strongly Disagree - Agree - Agree On - Agree With -