Translation of "agree agree agree" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agree - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Agree!
Nõus!
Member of the Commission. (FR) I agree, I agree.
Nõustun, nõustun.
I agree.
Nõustun.
HEREBY AGREE
ON KÄESOLEVAGA KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES
I agree.
Olen sellega nõus.
I agree.
Ma olen sellega nõus.
I agree.
Ma olen täiesti nõus.
I agree.
Nõus.
We agree.
Me nõustume sellega.
I agree.
Olen nõus.
I agree!
Täiesti nõus!
You agree?
Nõus?
I agree.
Ma arvan sama.
You agree?
Nõustud?
I agree.
Täiesti nõus.
I agree.
Ma arvan sedasama.
I agree.
Ma usun ka.
I agree, I agree, but is old man Klaus still alive?
Olen nõus, olen nõus, kuid kas vanamees Klaus elab veel?
Don't you agree?
Pole nőus?
And I agree.
Ja ma nõustun.
AGREE AS FOLLOWS
LEPIVAD KOKKU JÄRGMISES
The Parties agree
Osalised nõustuvad
Would you agree?
Kas te nõustute?
60 strongly agree
60 täiesti nõus
I wholeheartedly agree.
Ma nõustun täielikult.
(DE) I agree.
(DE) Ma olen sellega nõus.
We absolutely agree.
Oleme sellega täiesti nõus.
I totally agree.
Olen täielikult nõus.
Do you agree?
Kas olete nõus?
I entirely agree.
Olen eelöelduga täiesti nõus.
Well, I agree.
Nõustun sellega.
Don't you agree?
Kas sa ei arva nii?
I didn't agree.
Mina ei olnud nõus.
Anyone doesn't agree?
Keegi ei vaidle vastu?
I cannot agree.
Ma ei ole nõus.

 

Related searches: Agree, Agree, Agree - Agree To Agree - Strongly Agree Agree Disagree - Strongly Agree, Agree - Totally Agree Agree - Agree Or Strongly Agree - Agree Agree Strongly Disagree - Agree - Agree On - Agree With -