Translation of "aircraft" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aircraft - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(j) aircraft ground movement, including aircraft ground movement operations, operation of equipment, equipment aircraft connect and disconnect procedures, aircraft ground movement hand signals, aircraft marshalling, and aircraft ground movement assistance
(j) õhusõiduki maapealne teisaldamine, kaasa arvatud õhusõiduki maapealse teisaldamisega seotud tegevused, seadmetega töötamine, seadmete õhusõidukiga ühendamise ja lahtiühendamise protseduurid, õhusõiduki maapealse teisaldamise viipemärgid, õhusõiduki juhendamine ja õhusõiduki abistamine maapealsel teisaldamisel
Aircraft
Lennuk
Aircraft
Õhusõidukid
Aircraft!
Lennuki pihta!
the constant harassment of Frontex aircraft by Turkish aircraft
Frontexi lennukite pidevat häirimist Türgi lennukite poolt,
Opening of an Aircraft Operator Account Aircraft Operator Holding Account
Taotlus peab sisaldama taotleja käitatava õhusõiduki kordumatut tunnuskoodi (kordumatuid tunnuskoode) ning taotleja peab olema hõlmatud Šveitsi HKSiga ja või ELi HKSiga.
Smaller aircraft.
Väiksema lennukiga.
(g) aircraft
(g) mida kasutatakse õhusõidukites
Aircraft liability
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Aircraft maintenance
Õhusõidukite hooldus
Aircraft operators
õhusõiduki käitajatele
AIRCRAFT SECURITY
ÕHUSÕIDUKI JULGESTUS
aircraft grounded,
õhusõidukile lennukeelu andmine,
Aircraft standards
Lennukitele kehtivad standardid
Minot Aircraft.
Minot Aircraftis.
Nine... aircraft...
Üheksa... lennukit...kaotatud.
Aircraft engines
tsentrifuugidele, k.a tsentrifugaalkuivatitele
Aircraft engines
õhu puhastamiseks või filtreerimiseks
Aircraft engines
linnukasvatusseadmete
aircraft seats
Grupp 96 luuad, harjad, puudritupsud ja sõelad
Aircraft defined in CS 23 Article 1.a.2 (commuter aircraft)
CS 23 artiklis 1.a.2 määratletud õhusõiduk (kohalike liinide õhusõiduk)
4.2 The current nomenclature for unmanned civilian or military aircraft is varied drone, unmanned aerial vehicle (UAV), unmanned aircraft system (UAS), remotely piloted aircraft system (RPAS) or aircraft (RPA).
4.2 Tsiviil ja sõjalisel otstarbel käitatavate piloodita õhusõidukite valdkonna terminoloogia osas puudub ühtsus droon, mehitamata õhusõiduk (UAV), mehitamata õhusõidukisüsteem (UAS), kaugjuhitav õhusõidukisüsteem (RPAS) või õhusõiduk (RPA).
(6) aircraft services
(6) õhusõiduki teenindamine
(8) aircraft maintenance
(8) õhusõiduki hooldus
6 Aircraft services
6 õhusõiduki teenindamine
8 Aircraft maintenance
8 õhusõiduki hooldus
aircraft general knowledge
üldteadmised õhusõidukitest
Aircraft, motor vehicles.
Õhusõidukid, mootorsõidukid.
Green Regional Aircraft
keskkonnasäästlikud piirkondlikud õhusõidukid
(d) aircraft operation.
d) õhusõidukite käitamine.
VESSELS AND AIRCRAFT
LAEVAD JA LENNUKID
(e) aircraft movements.
e) õhusõidukite käive.
Grounding of aircraft
Õhusõidukile lennukeelu andmine
between aircraft, and
õhusõidukite vahel ja
Vessels and aircraft
Laevad ja õhusõidukid
Three aircraft lost.
Kolm lennukit kaotatud.
They're often aircraft.
Sageli on need lennukid.
Seats for aircraft
Lennukites kasutatavad istmed
Aircraft launching gear
Binoklid, pikksilmad, muud optilised teleskoobid ja nende statiivid, v.a refraktorteleskoobid ja nende statiivid
Relating to aircraft
Õhusõidukitega seotud
Relating to Aircraft
(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)
Relating to Aircraft
telekommunikatsiooniseadmete rent
For aircraft engines
muud seadmed
For aircraft engines
portaal ja sammasnoolkraanad
Seats for aircraft
Pliiatsid, jäigas ümbrises grafiitsüdamikega

 

Related searches: Aircraft - Commercial Aircraft - Aircraft Engine - Aircraft Carrier - Aircraft Maintenance - Aircraft Operator - Military Aircraft - Light Aircraft - Aircraft Industry - Jet Aircraft -