Translation of "airplane" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Airplane - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An airplane.
Kuidas? Lennuk.
Airplane Approaching
Lennuk läheneb
Where's an airplane?
Kus see lennuk on?
Airplane Squeaks, Hisses
Lennuk piiksumist, Sisiseb
Airplane Engines Revving
Lennuk Mootorid revving
Airplane Flies Overhead
Lennuk lendab Overhead
Val Rogers' airplane.
Kelle lennuk see siis oli?
On an airplane...
Ja siis lendan lennukiga.
Speaking French Airplane Approaching
Rääkides prantsuse Lennuk läheneb
Another airplane was hijacked.
Stabiilsust pole. Terroristid hõivasid jälle lennuki.
You're breaking up the airplane!
Sa lõhud lennuki ära!
They've got an offroad airplane!
Neil on maastiku lennuk.
1314. Business gift an airplane.
Vaas Moser .
Well, how about an airplane landing?
Äkki teeme lennuvälja ka?
The 24 was a good airplane.
24 oli hea lennuk.
Well, it was Val Rogers' airplane.
See oli Val Rogersi lennuk.
My first time in an airplane!
See on mul esimene kord lennukiga lennata.
We have the airplane under control.
Lennuk on meie kontrolli all.
Shove an undamaged airplane with snowplows?
Lükata vigastamata lennukit sahkadega?
There are men on this airplane.
Selles lennukis on ju mehi.
He even sent me an airplane ticket.
Ta saatis mulle isegi lennukipileti.
He's leaving tomorrow to deliver an airplane.
Ta lahkub homme, et lennuk kohale toimetada.
And use spit to run this airplane?
Ja paneme lennuki ila peal lendama?
I like your version better. Whose airplane?
Kuigi sinu versioon meeldib mulle muidugi rohkem.
The first time I've seen an airplane.
Näen esimest korda lennumasinat.
You still got that airplane ticket on you?
On teil see lennukipilet veel alles?
l don't know how to fly an airplane.
Ma ei oska ju lennata.
Airplane luggage, they hardly ever check at all.
Nad ei kontrolli peaaegu üldse lennupagasit.
He believes in the value of the airplane.
Ta usub lennukite võimekusse.
I never been up in an airplane before.
Ma pole kunagi lennukiga veel lennanud.
Big Baby's about the size of an airplane.
Ta on suur nagu lennuk.
When it comes, no airplane can fly there.
Kui vihm algas, ei saanud ükski lennuk seal lennata.
So does the sound of a supersonic airplane.
Samuti ülehelikiirusega lennuki helil.
It operates in the same systematic way as, say an airplane and there is no Republican or Liberal way to build an airplane.
See töötab sama süstemaatiliselt nagu näiteks lennuk ja lennuki ehitamisel pole vabariiklikku ega liberaalset lähenemist.
They're to head for stuck airplane and await instructions.
Las suunduvad kinnijäänud lennuki juurde ja ootavad korraldusi.
The came to get her in an airplane. Who?
Talle tuldi lennukiga järele.
I fell out of an airplane without a parachute.
Hüppasin lennukist langevarjuta alla.
Anybody can signal an airplane with tin or a mirror.
Igaüks võib lennukile peegliga märku anda.
You can't land the airplane until you've made your approach.
Te ei saa lennukit maandada enne, kui olete õigele kursile asunud.
Designed to home in on heatproducing engines... like an airplane.
Disainitud suunduma soojustootlike mehhanismide poole, näiteks lennuki.
We want to move this airplane before it becomes obsolete.
Me tahame selle lennuki siit minema saada, enne kui see kasutuks muutub.
The war in Europe is being decided by the airplane.
Sõda Euroopas otsustatakse lennuväega.
Ain't none of you pointyheads ever seen an airplane before?
Pole enne lennukit näinud või?
And they put him on board an airplane, by mistake.
Küll ma jõuan. Ja ta pandi eksikombel lennukisse.
It's not merely an engineering problem like the supersonic airplane.
See pole üldse tehniline probleem, nagu näiteks lennuki helikiirus.

 

Related searches: Airplane - Commercial Airplane - Airplane Engine - Airplane Crash - Airplane Ticket - Airplane Hangar - Airplane Wing - Paper Airplane - On The Airplane - Airplane Trip -