Translation of "airstrip" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And the airstrip?
Ja lennuriba?
Get me an airstrip operational.
Vajan toimivat maandumisrada.
Hardly suitable for bombing an airstrip.
Vaevalt, et need lennuraja pommitamiseks kõlbavad.
But the pilots you chose did not destroy the airstrip.
Kuid teie valitud piloodid ei purustanud lennurada, kaptenleitnant Genda.
If we don't destroy Midway's airstrip and planes, we invite a counterstrike.
Kui me ei hävita Midway lennuvälja ja lennukeid, ähvardab meid vasturünnak.
Oh, call London, prepare an airstrip for a plane that may never arrive.
Jah, valmistame ette maandumisraja lennukile, mis kunagi ei saabu.
At least they could've sent a licensed driver to meet me at that crummy airstrip.
Vähemalt võiksid nad saata minu jaoks autojuhi sellele armetule maandumisplatsile.
Development of an airstrip or roads. The marina development and the shore areas would, of course, be a subsequent facet of the entire project.
Vesi, elekter, maandumisrajad, teed, sadam ja rannajoon need kõik on vaid kogu meie projekti pisidetailid.

 

Related searches: Airstrip - Grass Airstrip - Private Airstrip - At The Airstrip - The Local Airstrip - Gravel Airstrip - Small Airstrip - Clandestine Airstrip - On The Airstrip - Airstrip Road -