Translation of "alfalfa" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alfalfa - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Lucerne (alfalfa) seeds
Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudestveeselgrootutest
Of lucerne (alfalfa)
Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 84.25 84.30 masinates
Of lucerne (alfalfa)
võimsusega alla 72000 BTU
of alfalfa sprouts
jaemüügipakendis
Lucerne (alfalfa) seed
Taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud, pulbristatud
Lucerne (alfalfa) seeds
tonkaoad
Lucerne (alfalfa) seed
Lutserniseemned
That's alfalfa, Mrs. Rosen.
See on alfalfa, Mrs. Rosen.
Alfalfa seed for sowing
Lutserniseemned, seemneks
Alfalfa meal and pellets
Lutsernijahu ja graanulid
Alfalfa seed for sowing
Agar agar, modifitseeritud või modifitseerimata
Lucerne (alfalfa) meal and pellets
limustest
Lucerne (alfalfa) meal and pellets
Oliiviõli ja selle fraktsioonid, mis on saadud õlipuu viljadest üksnes mehhaaniliste või muude füüsiliste vahendite abil tingimustel, mis ei kahjusta õli (v.a neitsiõli ja keemiliselt modifitseeritud õli)
Lucerne (alfalfa) meal and pellets
Veise , lamba või kitserasv ja rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv
Protein concentrates obtained from alfalfa juice (lucerne juice)
muud, ainult fluori ja klooriga perhalogeenitud
Protein concentrates obtained from alfalfa juice (lucerne juice)
atsükliliste süsivesinike fluoro , bromo või jododerivaadid
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne alfalfa , clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets (excl. lucerne alfalfa meal and pellets)
Kaalikas, söödapeet ja muud söödajuurviljad, hein, lutsern, ristik, esparsett, söödakapsas, lupiin, vikk jms söödad, kas graanulitena või mitte (v.a lutsernijahu ja graanulid)
I'm going to have the alfalfa sprouts... and a plate of mashed yeast.
Ma võtan lutserni salati... ning taldriku puderjat pärmi.
Medicago Sativa Extract is an extract of the roots of the alfalfa, Medicago sativa, Leguminosae
Medicago Sativa Extract on hariliku lutserni, Medicago sativa, Leguminosae, juurtest saadud ekstrakt
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
pektiinid, pektinaadid ja pektaadid
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
muudest vähkidest
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
jäätis ilma kakao või suhkrulisandita
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
kondirasv ja jäätmetest saadud rasv
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid
Also, the specification for the application for registration excludes honey made from sunflower, rape or lucerne (alfalfa), which are floral and plant origins present in the geographical area.
Lisaks sellele jäetakse registreerimistaotluse spetsifikaadist välja päevalille , rapsi ja lutsernimesi, mille päritolutaimed esinevad kõnealuses geograafilises piirkonnas.
Cheminova A S submitted its summary and complete dossiers to the Republic of Finland, the rapporteur Member State, identifying four crop uses for review apples, strawberries, alfalfa and ornamentals (greenhouse plants).
Cheminova A S esitas referentliikmesriigiks olevale Soome Vabariigile koondtoimiku ja täieliku toimiku, taotledes hinnangut kasutamise kohta järgmise nelja kultuuri puhul õunad, maasikad, harilik lutsern (alfalfa) ja dekoratiivtaimed (kasvuhoonetaimed).
Medicago Sativa Oil Unsaponifiables is the fraction of the alfalfa (Medicago sativa, Leguminosae) oil, obtained from the aerial parts, which has not been transformed into soaps during the process of saponification
Medicago Sativa Oil Unsaponifiables on hariliku lutserni, Medicago sativa, Leguminosae, ürdist saadud õli mitteseebistuv fraktsioon
Seeds of forage plants for sowing (excl. of cereals and of sugar beet, alfalfa, clover Trifolium spp. , fescue, Kentucky blue grass Poa pratensis L. , rye grass Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L. and Timothy grass)
Söödataimede seemned, seemneks (v.a teraviljade ja suhkrupeedi, lutserni, ristiku (Trifolium spp.), aruheina, aasnurmika (Poa pratensis L.), raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) ja timuti seemned)
Crops other than grass which are not hosts to Fusarium species that affect cereals, such as potatoes, sugar beet, clover, alfalfa or vegetables, should be used in rotation to reduce the inoculum in the field.
Külvikordade puhul tuleb põllul nakkusallikate vähendamiseks kasvatada peale kõrreliste teisi kultuure, nagu kartul, suhkrupeet, ristikhein, lutsern või köögiviljad, mis ei ole teravilju nakatavate Fusarium i liikide peremeestaimedeks.

 

Related searches: Alfalfa - Alfalfa Sprouts - Alfalfa Hay - Alfalfa Meal - Alfalfa Leaf - Alfalfa Seeds - Dehydrated Alfalfa - Alfalfa Fields - Alfalfa Powder - Alfalfa Grass Powder -