Translation of "algebra" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Algebra - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Well actually, not algebra, some linear algebra.
Mitte lihtsalt algebrat, lineaaralgebrat.
Algebra type
Algebra tüüp
Linear Algebra
Lineaarne algebra
linear algebra.
lineaar algebras.
Algebra... science.
Algebrat, füüsikat.
So let's go back to our Algebra 1 or Algebra 2.
Läheme tagasi oma Algebra 1 või Algebra 2 juurde.
Further down, you start getting into pre algebra and early algebra.
Edasi hakkame jőudma eel algebrasse ja varajasse algebrasse.
Maxima Algebra System
Maxima algebrasüsteem
Algebra 1 class.
Algebra 1 kursusel.
Algebra II classes.
Algebra 2 aines.
linear algebra context.
lineaaralgebralises mõistes.
learned in algebra.
Lähme edasi ja võtame selle kuju, võrrand on y võrdub, ma lihtsalt kirjutan mx b , mida te õppisite algebras.
I don't know if you've learned FOlL in eightth grade algebra, nineth grade algebra.
Ma ei tea, kas sa oled seda õppinud kaheksandas klassis algebra tunnis, üheksanda klassi algebras.
That was Algebra two.
See oli Algebra kaks.
This is just algebra.
See on lihtsalt algebra.
A redheaded algebra teacher.
Punapäine algebraõpetaja.
A redheaded algebra teacher.
Üks punapäine algebraõpetaja.
She wants algebra today.
Ta tahab täna algebrat võtta.
Learn and experiment relational algebra
Õpi ja katseta relatsioonialgebrat
But that's really just algebra.
Kuid see on juba lihtsalt algebra.
You just do some algebra.
Tuleb lihtsalt natukene arvutada.
little bit of algebra practice.
Sa võid selle ise ära tõestada, kui sa tahad natukene algebralist praktikat.
In algebra you probably won't.
Algebras sa ei peaaks.
USE Eskimo Aleut languages algebra
MT (10) UF arutlus BT tunnetuslik areng RT vaimne vanus arutlus
I learned algebra from Arabs.
Õigekirja õppisin ma araablastelt.
But if I remember correctly from Algebra 2, they didn't teach it this way in Algebra 2.
Kuid kui ma mäletan oma Algebra 2 kursuselt õigesti, siis seal seda sellisel kujul ei õpetatud.
And now we're just going to do some algebra, some sigma algebra I guess you could call it.
Ja nüüd me lihtsalt teeme natuke algebrat natuke sigma algebrat võiks selle kohta öelda.
Hopefully, you've taken algebra two or algebra one, in some places, and you remember how to solve this.
Loodetavasti oled õppinud algebrat, siis oskad seda lahendada
And we do the same algebra.
Ja me arvutame.
And now we just do algebra.
30 oli soodustus. Nüüd kasutame lihtsalt algebrat. Me võime kujutleda, et x'i ees on 1, see on x'i kordaja.
Actually everything we're doing is algebra.
Tegelikult kõik, mis me teeme, on algebra.
And our algebra confirms our drawing.
Ja algebra tõestab meie joonistust.
Let's just do our linear algebra.
Teeme lineaar algebrad.
This is just pure algebra now.
Nüüd see juba puhas algebra.
And that's just our Algebra 2.
Ja see on lihtsalt meie Algebra 2.
This is just algebra this point.
See on nüüd juba puhas algebra.
Computer algebra system for field theory problems
Arvutialgebra süsteem valdkonna teoreetiliste probleemide lahendamiseks
Backend for the Maxima Computer Algebra System
Maxima kompuuter algebrasüsteemi taustaprogrammName
This is a pretty simple algebra equation.
See on päris lihtne algebra võrrand.
Now, let's just chug through some algebra.
Uurime korra algebrat.
Pick a suitable color for the algebra.
Kasutan halli värvi. Ütleme siis, et x on 6 guajaavi hind.
They're really just a lot of algebra.
Lihtsalt väga palju lihtsustamist.
And if you're doing this in you Algebra 1 or your Algebra 2 class you're probably using it to represent linear equations.
Kui te õpite seda Algebra I või Algebra II loengus siis kasutate te maatrikseid ilmselt lineaarsete võrduste esitamiseks.
An interface to the Maxima Computer Algebra System
Maxima kompuuter algebrasüsteemi liides
It's easy to get lost in the algebra.
lihtne on teha viga.

 

Related searches: Linear Algebra - Pre-algebra - Boolean Algebra - Matrix Algebra - Basic Algebra - Vector Algebra - Algebra - Simple Algebra - Lineare Algebra - In Algebra -