Translation of "alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
I once had a sparrow alight upon my shoulder for a moment while I was hoeing in a village garden, and I felt that I was more distinguished by that circumstance than I should have been by any epaulet I could have worn.
I kord oli varblane väljuma peale minu õla hetkeks, kui ma olin reavahekultivaatorid sisse küla aed, ja ma tundsin, et ma olin rohkem silma see asjaolu kui ma oleks pidanud mõne Epoletti ma oleks kulunud.
In December, it will also be 17 years since I, myself, came to Sweden as a refugee from the war that set my former homeland alight and made bitter enemies of the Bosniaks, Croats and Serbs who had previously lived together as neighbours.
Detsembris möödub 17 aastat sellest, kui ma ise saabusin põgenikuna Rootsi sõjast sütitatud kodumaalt, kus varem naabritena koos elanud bosnialased, horvaadid ja serblased olid saanud nüüd kibedateks vaenlasteks.
Night after night the geese came lumbering in the dark with a clangor and a whistling of wings, even after the ground was covered with snow, some to alight in Walden, and some flying low over the woods toward Fair Haven, bound for Mexico.
Öö öö järel haned tulid vantsimine pimedas kõmin ja vilistamine tiivad, isegi pärast maa oli kaetud lumega, mõned väljuma sisse Walden, ja mõned sõidavad madalal metsa poole Fair Haven, suunduvad Mehhikosse.

 

Related searches: Alight - Set Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight - Eyes Alight - Alight With - Come Alight - Caught Alight - Board And Alight -