Translation of "all along" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

All along - translation : Along - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All right, Martin. Come along, now, come along.
Olgu, Martin.
Mmmhmm. All along, Emmy.
Kogu aeg, Emmy.
They're all bombing all along the road.
Nad pommitavad seda teed.
I've been saying all along.
Nagu ma ilmselt ütlesin terve aja.
Was this agreed all along?
Kas see kõik oli kogu aeg kokkumäng?
I told you all along.
Mis ma ütlesin.
He's treated her all along.
Ta on algusest peale Karinit ravinud.
It was Roth all along.
Algusest peale on see olnud Roth.
All right, get along there.
Liikuge siia poole.
I knew it all along.
Seda võis ka arvata.
All because I needlesly tagged along.
Kõik ainult selle pärast, et ma mõtetult kaasas jõlkusin.
Parliament has supported this all along.
Euroopa Parlament on seda kogu aeg toetanud.
All right, push them along, Bomba.
Aja poisid liikvele.
Charles. You've had these all along.
Sa hoidsid neid kogu aeg, Charles.
They're standing all along the back.
Nad seisavad kuni taha välja.
Getting along all right, are you?
Hästi, võimis?
Of course, I knew all along.
Teadsin seda algusest peale.
Can't we all just get along?
Kas me ei saaks hästi läbi?
All right, it's right along here.
See on kohe siinsamas. Võta aeglasemalt, Nolan.
He's been protecting it all along.
Ta on seda kogu aja kaitsnud.
Get a move on, or you'll all be late! Come along, come along!
Kiirustage või jääte kõik hiljaks!
You have others all along the chain.
Teised on mööda ketti.
All this is along the right lines.
Kõik see tähendab liikumist õiges suunas.
It was Phyllis and him all along.
Nad on kogu aeg koos olnud.
You had it pegged right all along.
Sul oli algusest peale õigus.
All right, you can come along, Fendall.
Olgu, võid kaasa tulla, Fendall.
I've been your righthand man all along
Ma olen olnud mees su paremal käel kogu aeg
Think you can get along all right?
Loodan, et igatsema ei hakka.
They're backed up all along the line.
Nad on tervel liinil laiali.
He was all alone along the road.
Ta jooksis üksi mööda teed.
Like I might have been saying all along.
Nagu ma ilmselt ütlesin terve aja.
Well, are you all full? Yes? Come along.
Kas kõigi klaasid on täis?
I can get along with twenty, all right.
Palju sa tahad? Ma saan kahekümnega hakkama.
You mean you've known about him all along?
Te tahate öelda, et olete temast kogu aeg teadnud?
It looks that way all along the coast.
Selline pilt avaneb igalt poolt rannikult.
You'll get along all right wherever you are.
Sinu käes õnnestub kõik nii või teisiti.
He was with you all along, wasn't he?
Ta oli kogu aeg teiega, eks?
And we were all riding and bouncing along...
Me sõitsime rappudes kuhugi.
Only what you've been telling us all along.
Ainult see, mis te meile rääkinud olete.
He's been workin' with the brothers all along.
Tahab vendadega üksi töötada.
You were in league with the Prince all along!
Sa olid printsiga mestis, algusest peale!
All right, friends, come along and enjoy the spectacle.
Hea küll, sõbrad, tulge kaasa ja nautige vaatepilti.
Feel all that nice, cool marble along your body?
Tundnud seda jahedat marmorit oma keha vastas?
Pershing's got troops spread out all along the border.
Pershing on väed kõikjale piiri äärde laiali laotanud.
Along with all the rest of the spare parts.
Koos teiste varuosadega.

 

Related searches: Take Along Along - Going Along Along - All Along - All Along The Line - All The Way Along - Right All Along - Know All Along - All Along The Edge - All Along These Years - Plan All Along -