Translation of "all the time" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

All the time - translation : Time - translation :
Aeg

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All talk, all the time.
Jutt kogu aeg.
All the time?
Mis sa kostad!
All the time?
Ma valetan.
They all throw rocks all the time.
Nendel aladel tehakse niisugust veini!
Happens all the time.
Ei midagi uut.
All the time, disturbance!
Koguaeg segatakse!
All the time, sir.
Pidevalt, sir.
Clearer all the time.
Kogu aeg õhus.
Cries all the time.
Ainult nuttis kogu aeg.
...happened all the time.
...seda ikka juhtub!
All the time, really.
Kogu aeg, tegelikult.
Cryin' all the time
Ulgumas koguaeg
Only all the time.
Ainult koguaeg.
Fussing all the time?
Mida sa tõmbled?
All I had to do, all the time...
Kõik, mida pidin tegema, kogu aeg.
All in good time, my little pretty. All in good time.
Kõik omal ajal, mu väikseke, kõik omal ajal.
Been lookin' all the time.
Olen kogu aja otsinud.
Shaking worse all the time.
Käed värisevad üha rohkem.
I'm trying all the time.
Ma proovin kogu aeg!
Everybody lies all the time.
Kõik valetavad kogu aeg.
Right here all the time!
See oli kogu aeg siin!
Watching all the time, watching.
Jälgivad kogu aeg.
Yes, happens all the time.
Oh, miks mitte?
Flowers bloom all the time.
Lilled õitsevad koguaeg.
It happens all the time.
Seda juhtub kogu aeg.
He knew all the time.
Ta teadis seda kogu aeg.
All the time, it was...
Kogu see aeg, see oli...
Well, cooing all the time!
Ohoh, muudkui kudrutavad!
A man all the time.
Mees kogu aeg.
He's there all the time.
Ta on alati seal.
Me hunt all the time.
Minu kõik aeg jahil käib.
Yapping on all the time.
Mögised kogu aeg!
People disappear all the time.
Inimesed haihtuvad alatasa.
Rifki's there all the time.
Rifki on kogu aeg seal.
Tom Sure, all the time.
Muidugi käivad, kogu aeg.
The champ of all time!
Tðempion läbi aegade!
The best of all time!
Kõikide aegade parim!
All time eat.
Kogu aeg sööma.
All right. Time!
Aeg!
All the time in the world.
Kogu maailma aeg.
All I hear is you farting all the time!
Ma kuulen, kuidas sa kogu aeg peeretad! Ja siis.
It keeps crashing all the time
Kogu aeg on üks krahh teise otsa
He told me all the time.
Ta rääkis seda mulle pidevalt.
It's around us all the time.
See on alati meie ümber.
You see that all the time.
Te näete seda pidevalt.

 

Related searches: All As Amended From Time To Time - All-time Time - I Have All The Time Time In The World - I Have All The Time Time - At Any Time And From Time To Time - Any Time And From Time To Time - At Any Time Or From Time To Time - At Any Time From Time To Time - Any Time Or From Time To Time - Time Time Time -