Translation of "all around" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

All around - translation : Around - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No, all around.
Ei, kõigile.
All around, Dave.
Kõik on ümber, Dave.
All around was still.
Ümberringi oli veel.
All right, gather around!
Nii, kogunege siia!
They're all around you.
Nad on kõikjal meie ümber.
It's all around you.
See on kõikjal teie ümber.
Weird sounds all around.
Veider heli minu ümber.
They're all around you!
Nad on kõik ümber sinu!
All right, turn around.
Keera ringi.
We've all been around
Mina teie asemel otsiks ta üles või muidu ma sulgen kooli.
All around the place
Igal pool ümbruses
All right, turn around.
Olgu, pööra ümber.
They're all bouncing , they're all bouncing around.
Nad kõik põrkavad ringi.
Come, all you children, gather around Gather around, you children!
Tulge kõik lapsed ja kogunege siia, kogunege siia, te lapsed!
Rotate around all three axes
Pööramine ümber kõigi kolme telje
Spin all the way around
Igatepidi pööramine
So all around bad guy.
Nii et kõik ümber paha poiss.
Lots of snow all around!
Kui palju lund!
It does all come around.
Kõik käib ringiratast.
We rode around all afternoon.
Sõitsime terve pärastlõuna ringi.
We're all excited around here.
Me oleme siin kõik erutatud.
I'm all twisted around, Charlie.
Ma olen täiesti suuna kaotanud, Charlie.
All right, now, turn around.
Hea küll, pööra ümber.
Throwing his money all around.
Loobib raha siia ja sinna.
All around us, living things!
Kõikjal me ümber on elus asjad!
informants are all around us.
Koputajaid on kõik kohad paksult täis.
All right, turn around here.
Pööra ümber.
Gold all the way around.
Ümberringi kuldne või?
You weren't around. That's all.
Ainult teid polnud rooli taga.
There is water all around.
Ümberringi on vesi.
We'll have whiskey all around.
Meil on siin küllaga viskit.
No fooling around, all right?
Ei mingit jamamist, eks ole?
All around... like a sea.
Kõikjal ümber... nagu meri.
It's happening all around us.
See juhtub kõikjal.
Wait they're all around us.
Kristus, nad on igal pool meie ümber!
Israel set ambushes all around Gibeah.
29
It's around us all the time.
See on alati meie ümber.
So they're with us all around.
Nad on meie ümber igal pool.
Nazism and Communism were all around.
Natsism ja kommunism olid kõike.
And there was goodies all around.
Ja seal olid ümberringi ainult maiustused.
What's all the running around about?
Miks sa ringi jooksed?
I'd say they were all around.
Ma ütleksin, et ümberringi.
You're all sitting around here debating!
Te kõik istute siin ja vaidlete!
You see it all around you.
Te näete seda enda ümber.
All right, now try turning around.
Hästi, katsuge ümber pöörata.

 

Related searches: What Goes Around Comes Around - Around And Around - Goes Around Comes Around - Mess Someone Around Around - What Goes Around, Come Around - What's Go Around Come Around - What Go Around Come Around - Around 300 Around 300ohms - All Around - All Around The World -