Translation of "all in one" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All because of one shootout in one city.
Kõik sellepärast,et üks tulevahetus,ühes linnas. Lahesõda ja ÜRO sanktsioonid 1,5 miljonit surnut. Diagnoosi ei ole pandud sellele lapsele.
You're all in one boat!
Te olete kõik ühes paadis!
All for One and One for All
Kõik ühe ja üks kõigi eest
All for one and one for all?
Kõik ühe ja üks kõigi eest?
All for one and one for all.
Üks kõigi ja kõik ühe eest.
All for one and one for all.
Üks kõigi ja kõik ühe eest!
One for all and all for one .
Üks kõigi ja kõik ühe eest!
All KDE settings in one place
Kõik KDE seadistused ühes kohas
Display all windows in one list
Näita kõiki aknaid ühes nimekirjas
Put all words in one row.
Kõik sõnad seatakse ühte ritta.
Put all words in one col.
Kõik sõnad seatakse ühte veergu.
Fortunately it's all in one piece.
Õnneks on see ühes tükis.
The Musketeers motto One for all and all for one.
Noormees, musketäride moto on üks kõigi ja kõik ühe eest!
Show all new posts in one notification
Kõigi uute sõnumite näitamine ühes märguandes
I'll do it all in one color.
Me teen selle kõik ühe värviga.
All the rotten eggs in one basket.
Kõik mädamunad ühte korvi.
A singing group all in one family.
Tegemist on pereansambliga.
Kill all of them in one stroke
Tapame nad kõik ühe korraga.
All you need is in one shop.
Ühekordne ost. Kõik, mida vajate.
They all keep one bullet in gun.
Nad kõik hoiavad ühte kuuli relvas. Jah, ma kuulsin seda.
In this queer place one scarcely ever saw any one at all.
Selles pede aseta üks vaevalt kunagi näinud keegi üldse.
These are all countries in southern Africa where between one in seven, and one in three of all adults, are infected with HlV.
Kõigis neis Lõuna Aafrika riikides on alates ühest seitsmendikust kuni ühe kolmandikuni täiskasvanutest nakatunud HIV ga.
One for all, all for themselves.
Üks kõigi eest, kõik enda eest.
All right, all right. One drink.
Ainult ühe.
one God and Father of all, who is over all, and through all, and in us all.
üks Jumal ja kõikide Isa, Kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
üks Jumal ja kõikide Isa, Kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.
One issue was common in all groups translations.
Kõigi gruppide puhul oli ühine üks teema tõlked.
You're fortunate to be all in one piece.
Sul veab, et ühes tükis oled.
These bastards are shoved all in one wing.
See lurjus kogus nad kõik ühte hoonesse kokku.
All one job?
Kas said kõik ühest kohast?
One for all.
Üks kõigi jaoks.
All is one.
Kõik on üksi.
Also we are meeting now we're all in one to one at this point.
Siin ka kohtume praegu. Me oleme kõik üks ühele ses küsimuses.
But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all
Aga kui nemad k
For you all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted.
Sest te v
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
Sest te v
All members entitled to vote will have one vote , in line with the one person , one vote principle .
Kõigil hääleõiguslikel liikmetel on üks hääl kooskõlas põhimõttega bdquo üks hääl ühe isiku kohta rdquo .
I was the only successful one in all Macerata.
Olin Maceratas ainuke, kel edu oli...
Yes, and all of that in one single car.
Ja kõik on peidetud ühte autosse. Aga millisesse?
Now, honey, don't spend it all in one place!
Kullake, ära seda kohe ühes kohas ära larista.
You've said it all in one way or another.
Sa ütlesid juba ühel ja teisel moel kõik.
All we need is one vote. Just one.
Me vajame ainult üht häält.
All right, next one.
Okei, järgmine.
All ex cept one.
Peale ühe asja.
We all have one.
Meil kõigil on üks.

 

Related searches: One-one-one - One One One Conversation - One-one-one Training. - Putting All One's Egg In One Basket - To Put All One's Eggs In One Basket - All In All One Can Say - All In All One Can Say That - One By One - One To One - One-to-one Meeting -