Translation of "all round" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Round - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Drinks all 'round again.
Teeme veel ühe ringi jooke.
Silence all round, if you please!
Silence kõik ringi, kui te palun!
It provides an all round service.
Tegemist on seega täisteenusega.
It is good news all round.
See on kõikjal hea uudis.
ls all that makes the world go round lt makes the world go round.
On kõik, mis paneb maailma keerlema See paneb maailma keerlema.
Ditchcoverboard, damp and soggy all year round.
Kraavipealne laud, märg ja nätske aasta läbi.
We can't go round here all night.
Me ei saa siin kogu õhtu tiirutada.
There was exactly one a piece all round.
Seal oli täpselt üks tükis kõigile.
Idris, Owen, all of you. Fetch everyone from all the valleys round.
Idris, Owen, teie kõik tooge kohale igaüks, keda orus kohtate.
Issue an order to round up all unaccompanied apes.
Käsi kinni võtta kõik üksikult liikuvad ahvid.
Dickon looked round and round about it, and round and round again.
Dickon vaatas ringi ja ringi about it, ja ringi ja ringi uuesti.
More choice all round and not only in the supermarket
Ning need kõik vastavad samadele tervishoiu ja ohutusstandarditele.
Sets, costumes and all the cast you can round up.
Dekoratsioonid, kostüümid ja meeskonda.
All right, I'll try to round up some for you.
Hästi, proovin sulle mõned leida.
A private operator operates on the route all year round.
Liinil tegutseb aasta läbi ka üks eraoperaator.
Round and round and round we go until forevermore
Aina ringi ja ringi ringi see käib Lõpmatult ja veel veidi
Round three. Last round.
Kolmas ja viimane raund.
Good round. Good round.
Hea raund.
Round up all suspicious characters and search them for stolen document.
Võtke kinni kõik kahtlased isikud ja otsige nad läbi.
He's going round prowling round.
Ta läheb edasi luuravad ringi.
'Round and round it goes,
Ikka ringi ja ringi,
Round and round it goes.'
Ikka ringi ja ringi.
Another round! Serve another round!
Vala, vala!
The earth goes round and round.
Pöörleb kiiresti maa.
The earth goes round and round.
Maa aga pöörlema jääb.
Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
Siis läks välja tema juure Jeruusalem ja kogu Judea ja kõik Jordani ümberkaudne maa
All in all, the proposals are generally close to the views expressed in the consultation round.
Kokkuvõttes on ettepanekud üldiselt sarnased konsulteerimisvoorus väljendatud seisukohtadega.
Round all the pieces up, but they just dont fit the same
Koonda kõik tükid, aga need lihtsalt ei sobi enam kokku
That is all. How could you possibly have passed the first round?
See on ka kõik, kuidas sa küll võisid läbida esimese astme?
Really there are only two seasons spring and summer, all year round.
Tegelikult on saarel vaid kaks aastaaega terve aasta läbi kas kevad või suvi.
The news'd be all round the ship before we'd had our salad.
Ei, juba enne salati lõpetamist, teaksid laevas sellest kõik.
And the sockets of the court round about, and the sockets of the court gate, and all the pins of the tabernacle, and all the pins of the court round about.
31
We can't just go round and round.
Ei saa lihtsalt ringi liikuda.
Origin of quota Uruguay Round Tokyo Round
Kvoodi päritolu Uruguay voor Tokyo voor
And this rumour of him went forth throughout all Judaea, and throughout all the region round about.
Ja see jutt Temast levis kogu Juudamaale ja k
All the hangings of the court round about were of fine twined linen.
16
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Ja kuuldus Temast levis varsti igale poole Galilea ümbrusesse.
Bari Durrës (Albania), on which two other Community operators operate all year round,
Bari Durrës (Albaania), liini teenindavad aastaringselt kaks teist ühenduse reederit,
Why don't you grow cabbages over there, to have it all year round?
Ega midagi, hea on. Aga sinna on vaja rohelist istutada, et saaks otse peenralt lauale panna.
Corks and stoppers of all types, of natural cork, incl. round edged blanks
Looduslikust korgist korgid ja punnid, sh ümarate servadega toorikud
Bari Durrës (Albania), on which two other Community operators operate all year round,
Bari Durrës (Albaania), liini teenindavad aastaringselt kaks teist ühenduse reederit,
No, no, Miss Lamont round tones, round tones.
Ei, ei, preili Lamont ümarad häälikud, ümarad häälikud.
The red light was going round and round.
Punane tuli käis ringiratast.
round
round
Round
Voor

 

Related searches: Round And Round - Go Round And Round - Round After Round - Round To Round - Going Round And Round - Flying Round And Round - Round To Round Bet - Closed Round Round - From Round To Round - Going Round And Round In Circles -